Văn Hóa họp Làng Đa Lộc

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 212 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2022 3:02:43 PM | RSS

DÂN CHỦ ư?, ĐOÀN KẾT ư?, HIỆP NHẤT ư?, chúng ta không cần viễn vông tìm đâu xa, tất cả đã được thực hiện ngay chính trên quê hương Đa Lộc, bất cứ chuyện gì họ cũng họp làng, mọi người được quyền góp ý kiến và phát biểu chính kiến của mình. Chính điều này đã làm cho Đa Lộc trở thành một:

"Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết

Thành Công, Thành Công, Đại Thành Công".

Văn hóa họp làng để thể hiện dân chủ và công khai của Đa Lộc đã tạo thành văn hóa đặc thù mà ngày nay ít có ngôi làng nào có được. Hãy luôn duy trì nét đẹp dân chủ này nhé Đa Lộc ơi!

Hình ảnh bà con Đa Lộc đang chặt tre nhà ông Sáng hôm nay để làm cầu tre và làm kè Hồ Thanh Tịnh là một minh chứng thực sự về văn hóa họp làng.