Ảnh làng quê

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 5666 | Cật nhập: 1/13/2014 2:25:29 AM | RSS
Ảnh làng quê

Trường học xây dựng năm 1992

Ảnh làng quê

Nhà thờ xứ Phi Lộc

Ảnh làng quê

Trạm Biến thế xóm 4,Diễn Quảng

Ảnh làng quê

Có ai sợ chết không?

Ảnh làng quê

Giếng ông Hùng còn đâu?

Ảnh làng quê

Bệnh xá Phi Lộc

Ảnh làng quê

Vui cảnh già!

Ảnh làng quê

Ngôi nhà đẹp nhất Họ Phi Lộc

Ảnh làng quê

Ngôi nhà đẹp nhất Họ Hoá Giang

Ảnh làng quê

Đường làng quê!

Ảnh làng quê

Nhà anh Hoàng Chính

Ảnh làng quê

Trước đây JICA nhớ chúng ta, còn bây giờ ta quên JICA?

Ảnh làng quê

Uống nước nhớ nguồn!

Ảnh làng quê

Cồn ả Bảo còn đâu?

Ảnh làng quê

Con đường này sẽ phát triển quê hương?

Ảnh làng quê

Thư viện nhà xứ?

Ảnh làng quê

Giếng Ông Hùng còn đâu?

Ảnh làng quê

Nhà Văn Hóa xóm 4?tội nghiệp nhà văn hóa quá!

Ảnh làng quê

Ở đâu con cũng có mẹ!

Ảnh làng quê

Đừng cưa em! đau quá!

Ảnh làng quê

Có ai biết cây dừa này bao nhiêu tuổi rồi không?

Ảnh làng quê

Hồi xưa Nhật Hạ cũng hay đi ăn trộm dừa như thế này!

Ảnh làng quê

"However, the Most High does not live in houses made by human hands"(Cv 7:48)???

Ảnh làng quê

Ngày sum họp gia đình.

Ảnh làng quê

http://conglyvahoabinh.org/duc-giesu-la-nguoi-thay-tuyet-voi/2011/10/(Mt 23,8-9)

Ảnh làng quê

Lạy Chúa,xin thương xót chúng con

Ảnh làng quêVì chúng con đã phạm nhiều lỗi lầm

Ảnh làng quê

Ảnh làng quê

Ảnh làng quê

Phi Lộc ơi, Phi Lộc, đón ta vào nơi mới!

Ảnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quê

Ảnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quêẢnh làng quê