THỐNG HỐI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2543 | Cật nhập lần cuối: 12/15/2013 3:21:01 AM | RSS
THỐNG HỐI

Nơi cung thánh êm như tờ, thanh vắng

Hàng ghế nâu lặng lẽ sắp hàng ngay

Con quì đây để tâm hồn trầm lắng

Cửa nhà chầu con dõi mắt đắm say!

Chợt ngó lên tượng Chúa cúi, giang tay

Nét âu sầu trên khuôn mặt đẫm máu

Chợt ngó lên thân thể Chúa trơ gầy

Khắp mọi chỗ những vết hằn đau đớn!

Sao kể xiết những vết thương nhỏ lớn

Do loài người - Do con đã gây ra

Vì chiều theo tội lỗi, thói gian tà

Không giữ đúng mười điều răn Cha dạy!

Cha ơi Cha! Bao lần con chỗi dậy

Hứa với Cha là con sẽ ăn năn

Quyết từ nay con giữ trọn giới răn

Sống xứng đáng với lòng Cha mong mỏi!

Nhưng Cha hỡi! Rồi một ngày Cha hỏi:

“Đâu là lời thề hứa của con xưa?

Nơi đất bằng đầy bão táp, gió mưa

Bao tội lỗi con lại gây ra cả!”

Cũng chính con đã đóng đinh thập giá!

Cũng chính con cắm ngập trán mạo gai

Chỉ mình con chứ chẳng phải một ai

gây cái chết cho Cha trên khổ giá!

Biết lần này con ăn năn cải hoá

Có phải là lần chót đấy không Cha?

Hay chiều theo tính xác thịt, quỉ ma

Con cứ đóng đinh Cha - Con đóng mãi!

Ngày hôm nay, thưa Cha, con hối cải!

Cha rộng lòng tha thứ tội cho con

Bởi đời con đầy buồn khổ, héo hon

Con sẽ sống như lòng Cha mong đợi!

Con sẽ sống xứng tình Cha, Cha hỡi!