câu 301-350

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2675 | Cật nhập lần cuối: 6/26/2013 4:59:25 AM | RSS

301. Tin Mừng nào bắt đầu bằng gia phả của Đức Giê-su ?

a Gio-an

b Mác-cô

c Lu-ca

d Mát-thêu

Ø d / Mt 1,1-17

302. Theo Tin Mừng Lu-ca, có ba nhà thông thái phương Đông đến thăm Đức Giê-su.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 2,1-12

303. Tại sao thánh Giu-se phải mang Đức Ma-ri-a và trẻ Giê-su trốn qua Ai-cập ?

a vì được thiên thần báo là vua Hê-rô-đê đang tìm giết hài nhi

b vì quê quán của thánh Giu-se ở bên Ai-cập

c vì muốn cho trẻ Giê-su mai sau được làm tể tướng như ông Giu-se ngày xưa

Ø a / Mt 2,13

304. Thánh Phê-rô nói : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

a đúng

b sai

Ø b / Mt 3,1-2

305. Ông Gio-an Tẩy Giả đã làm phép rửa cho dân chúng ở sông Gio-đan.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 3,1.6

306. Thiên Chúa có bao giờ nói rằng Đức Giê-su là Con Yêu Dấu của Người không ?

a có

b không

? a/ Mt 3,17 ; Mc 9,7 ; Lc 9,35

307. Vài người trong các tông đồ là …………

a nông dân

b ngư phủ

c thương gia

Ø b / Mt 4,18

308. Đức Giê-su nói rằng người đàn ông chỉ nhìn phụ nữ mà có ý ham muốn là đã ngoại tình trong tư tưởng rồi.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 5,28

309. Đức Giê-su dạy các môn đệ phải bố thí cách kín đáo.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 6,1-4

310. Đức Giê-su dạy rằng phải cầu nguyện nơi đám đông để mọi người nhìn thấy và nhận ra anh em là người đạo đức.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 6,6

311. Đức Giê-su dạy các môn đệ ăn chay phải làm ra vẻ thiểu não để cho người ta nhận thấy.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 6,16-18

312. Tin Mừng Mát-thêu có chép kinh Lạy Cha.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 6,7-13

313. Kinh Lạy Cha được ghi lại trong Tin Mừng Mát-thêu và Tin Mừng Lu-ca.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 6,9-13 ; Lc 11,2-4

314. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy ………… “

a bắt chước người ta

b tha thứ cho người ta trước

c làm cho người ta

Ø c / Mt 7,12

315. Theo Đức Giê-su, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.

a đúng

b sai

Ø a / Mt 7,17

316. “Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” Ai nói ?

a thánh Phê-rô

b thánh Phao-lô

c thánh Gio-an Tẩy Giả

d Đức Giê-su

Ø d / Mt 7,20

317. Đức Giê-su chữa khỏi mọi căn bệnh trừ ra bệnh cùi.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 8,3

318. Viên đại đội trưởng nói gì với Chúa Giê-su sau khi Chúa đồng ý tới chữa bệnh cho người đầy tớ của ông ?

a “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi……”

b “Cám ơn Ngài”

c “Thưa Ngài, Ngài có những lời ban sự sống đời đời”

Ø a / Mt 8,8

319. Mẹ vợ của ai đã được Đức Giê-su chữa cho khỏi bệnh?

a Gio-xép

b Gio-an

c Phê-rô

d Ni-cô-đê-mô

Ø c / Mt 8,14-18

320. Khi có một môn đệ xin về chôn cất cha rồi mới đến theo Người, Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để ……… chôn ……… của họ.”

a kẻ chết

b người thân

c phàm nhân

Ø a / Mt 8,22

321. Đức Giê-su đã làm điều gì khác cho người bại liệt ngoài việc chữa khỏi bệnh ?

a tha tội cho anh ta

b biến anh ta thành môn đệ

c cho anh ta một ít tiền

d tất cả đều sai

Ø a / Mt 9,1-8

322. Khi hỏi Đức Giê-su, các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả đã quan tâm đến vấn đề gì ?

a Đấng Mê-si-a thật

b ngày tận thế

c việc nộp thuế

d việc ăn chay

Ø d / Mt 9,14

323. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại …………”

a đau yếu

b ít

c nhiều

d quá chậm chạp

Ø b / Mt 9,37

324. Khi Đức Giê-su giảng dạy các dụ ngôn ở bờ biển, Người ngồi ở đâu ?

a trên thuyền

b trên một tảng đá cao

c trên một cành cây

Ø a / Mt 13,2 ; Mc 14,1

325. Đức Giê-su đã từng đi bộ trên mặt nước để qua sông Gio-đan.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 14,22-33 ; Mc 6,45-52 ; Ga 6,16-21

326. Vào lúc Đức Giê-su biến hình, vị đại ngôn sứ nào hiện ra với Người ?

a Giê-rê-mi-a

b Ê-li-a

c I-sai-a

Ø b / Mt 17,3

327. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời …………”

a là nước của trẻ em

b cửa rất hẹp, chỉ trẻ em mới chui lọt

c là của những ai giống như chúng

d đang cần có nhiều trẻ em

Ø c / Mt 19,14

328. Đức Giê-su nói với thánh Phê-rô : “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”

a đúng

b sai

Ø a / Mt 19,29

329. Đức Giê-su không bao giờ giận dữ.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 21,12

330. Đức Giê-su đói và đến tìm trái ở một cây bên vệ đường nhưng nó không có trái, Đức Giê-su nguyền rủa nó và nó héo khô. Đó là cây gì ?

a cây nho

b cây lựu

c cây cải

d cây vả

Ø d / Mt 21,18-19

331. Khi người ta hỏi Đức Giê-su điều răn nào quan trọng nhất, Người đã trả lời : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 22,36-39 ; Mc 12,28

332. Theo lời Đức Giê-su trích dẫn, điều răn yêu mến tha nhân được đặt trước điều răn yêu mến Thiên Chúa.

a đúng

b sai

Ø b / Mt 22,37-39 ; Mc 12,29-31

333. Trong dụ ngôn mười người trinh nữ, tại sao có năm cô bị cho là khờ dại ?

a mang đèn mà không mang dầu theo

b mang đèn nhưng đèn không có tim

c đèn quá nhỏ không đủ sáng

Ø a / Mt 25,1-3

334. Giu-đa đã dùng dấu hiệu nào để chỉ Đức Giê-su cho những người đến bắt Người ?

a bắt tay

b nháy mắt

c hôn

Ø c / Mt 26,4-49

335. Theo Đức Giê-su, tại sao việc bà Ma-ri-a thành Bê-ta-ni-a lấy dầu đắt tiền xức cho Người lại là một việc làm tốt hơn là bán nó, lấy tiền cho kẻ nghèo khó ?

a vì Đức Giê-su yêu thương bà ta hơn ông Giu-đa

b vì Đức Giê-su chỉ còn ở thế gian một thời gian ngắn

c vì Đức Giê-su thích xức dầu thơm

Ø b / Mt 26,6-11 ; Mc 14,3-7 ; Ga 12,1-8

336. “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Giu-đa Ít-ca-ri-ốt nói với ai ?

a các luật sĩ

b nhóm Biệt phái

c các thượng tế

d nhóm Pha-ri-sê

Ø c / Mt 26,14-15

337. Đức Giê-su lâm cơn hấp hối ở khu vườn nào ?

a Gio-sê-man

b ở núi Xi-nai

c Ê-đen

d Ghết-sê-ma-ni

Ø d / Mt 26,36

338. Vị thượng tế nào đã kết án Đức Giê-su nói phạm thượng?

a Phi-la-tô

b Cai-pha

c Hê-rô-đê

d An-na

Ø b / Mt 26,57-65

339. Theo Tin Mừng Mát-thêu, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt không chịu trả lại tiền hối lộ hắn đã nhận để nộp Đức Giê-su. Hắn còn nói: “Bộ chính Thiên Chúa đã ra lệnh như vậy sao ?”

a đúng

b sai

Ø b / Mt 27,3

340. Quân lính đã làm gì để chế nhạo Đức Giê-su là vua dân Do-thái ?

a đưa giấm cho Người uống

b đổ dầu lên đầu Người

c làm cho Người một vương miện bằng gai

d tất cả những điều trên

Ø c / Mt 27,29

341. “Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ”. Tại sao ?

a vì Đức Giê-su chết

b vì Giu-đa Ít-ca-ri-ốt tức quá nên đập phá Đền Thờ

c vì có một núi phun lửa hoạt động

Ø a / Mt 27,50-51

342. Tại sao các thượng tế và những người Pha-ri-sêu lại yêu cầu ông Phi-la-tô cho canh gác mộ Đức Giê-su ?

a vì họ sợ các môn đệ Đức Giê-su lấy cắp xác rồi phao tin Người sống lại

b vì họ sợ dân chúng nổi loạn

c vì một số phụ nữ cứ đòi vào trong mộ Đức Giê-su

d vì các tông đồ đòi mang đi mai táng chỗ khác

Ø a / Mt 27,62-64

343. “Ông ấy bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và ông dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Các kinh sư Giê-ru-sa-lem nói về ai ?

a Đức Giê-su

b Đức Giáo Hoàng

c thánh Phao-lô

Ø a / Mc 3,7.22

344. Đức Giê-su đầy uy quyền ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh Người.

a đúng

b sai

Ø a / Mc 4,39

345. Sau khi đuổi lũ quỷ ra khỏi người đàn ông ở Ghê-ra-sa, người bảo anh ta phải giữ im lặng.

a đúng

b sai

Ø b / Mc 5,19

346. Khi nghe danh tiếng Đức Giê-su, vua Hê-rô-đê cho là ông Gio-an Tẩy Gia đã sống lại.

a đúng

b sai

Ø a / Mc 6,14-16

347. Đức Giê-su báo trước rằng Người sẽ bị giết.

a đúng

b sai

Ø a / Mc 8,31

348. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Ai nói ?

a Đức Giê-su

b thánh Gio-an Tẩy Giả

c ông Ni-cô-đê-mô

d thánh Phê-rô

Ø a / Mc 9,31

349. Theo Mác-cô, khi Đức Giê-su bẻ bánh trong Bữa Tiệc Ly, Người nói những gì ?

a “Hãy đi và làm như vậy”

b “Đây là man-na từ trời xuống”

c “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”

Ø c / Mc 14,22

350. Thánh Phê-rô đã ở với Đức Giê-su suốt phiên tòa xử Người.

a đúng

b sai

Ø b / Mc 14,54