câu 351-400

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2660 | Cật nhập lần cuối: 6/24/2013 5:00:09 PM | RSS

351. Sau khi phục sinh, Đức Giê-su đã hiện ra với cô Ma-ri-a Mác-đa-la đầu tiên.

a đúng

b sai

Ø a / Mc 16,9 ; Ga 20,1.11-18

352. Bà Ê-li-sa-bét nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.

a đúng

b sai

Ø b / Lc 1,26-28

353. Ai đã đặt tên cho Đức Giê-su ?

a thánh Giu-se và mẹ Ma-ri-a

b bà Ê-li-sa-bét

c ông Si-mê-on ở Đền Thờ

d thiên thần Gáp-ri-en

Ø d / Lc 1,31 ; 2,21

354. Khi ông Gio-an Tẩy Giả ra đời, mẹ ông nói phải đặt tên ông là Gio-an.

a đúng

b sai

Ø a / Lc 1,59-60

355. “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Ai nói ?

a mấy người chăn chiên

b thiên sứ

c Đức Giê-su

d thánh Phi-líp-phê

Ø a / Lc 2,15

356. Theo Tin Mừng Lu-ca, lúc mới sinh, Đức Giê-su được tiến dâng cho Thiên Chúa ở đâu ?

a Ai-cập

b sa mạc

c Na-da-rét

d Giê-ru-sa-lem

Ø d / Lc 2,22

357. Lúc Đức Giê-su lên mười hai tuổi, Người lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Lễ xong, Người không về mà ở lại Đền Thờ. Sau mấy ngày thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a mới tìm thấy ?

a ba ngày

b bốn ngày

c bảy ngày

d hai ngày

Ø a / Lc 2,46

358. Ông Gio-an Tẩy Giả khởi sự rao giảng vào năm thứ hai mươi triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô.

a đúng

b sai

Ø b / Lc 3,1-3

359. Khi khởi sự rao giảng, Đức Giê-su trạc bao nhiêu tuổi ?

a 21 tuổi

b 35 tuổi

c 30 tuổi

d 25 tuổi

Ø c / Lc 3,23

360. Đức Giê-su nói : “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

a đúng

b sai

Ø a / Lc 4,24

361. Theo Lu-ca, việc Đức Giê-su lên trời được thực hiện ở đâu ?

a tại Bê-ta-ni-a

b bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem

c tại Đền Thờ

Ø a / Lc 4,50

362. Cả những người phạm tội công khai, Đức Giê-su cũng tiếp đón.

a đúng

b sai

Ø a / Lc 7,37-50

363. Người Pha-ri-sêu hài lòng về việc Đức Giê-su tha tội.

a đúng

b sai

Ø b / Lc 7,48-49

364. Người Pha-ri-sêu tán đồng việc Đức Giê-su tha tội.

a đúng

b sai

Ø b / Lc 7,48-49

365. Những ai thực sự thuộc về gia đình Đức Giê-su ?

a những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành

b các tông đồ

c mười hai tông đồ và bảy mươi hai môn đệ

Ø a / Lc 8,21

366. Theo Tin Mừng Lu-ca, thế giới bên dưới là gì ?

a luyện ngục

b nhà tù

c âm phủ

d một thế giới khác với thiên đàng

Ø c / Lc 10,15

367. Dụ ngôn nào kể về câu chuyện một người cứu một người bị bọn cướp lấy hết của cải và đánh đập ?

a người Sa-ma-ri-a nhân hậu

b người quản gia trung tín

c người mục tử tốt lành

Ø a / Lc 10,33-34

368. Đức Giê-su nói rằng Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất bởi vì cô ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người dạy.

a đúng

b sai

Ø a / Lc 11,38-42

369. Người Pha-ri-sêu cho rằng chữa bệnh vào ngày Sa-bát là vi phạm Lề Luật.

a đúng

b sai

Ø a / Lc 14,3-5

370. Ông Da-kêu giàu hay nghèo ?

a giàu

b nghèo

Ø a / Lc 19,2

371. Tiến vào Giê-ru-sa-lem trên một con lừa con, khi vừa thấy thành, Đức Giê-su phản ứng thế nào ?

a Người đã khóc và nói tiên tri về sự phá hủy của thành

b Người rất sợ hãi và kết án thành

c Người nhìn thẳng vào thành và động lòng thương

d Người trở nên giận dữ

Ø a / Lc 19,41-44

372. Theo Tin Mừng Lu-ca, ai gây nên cái chết của Đức Giê-su ?

a người Rô-ma

b nhóm nhiệt thành

c nhóm Ét-sê-ni

d các tư tế, kinh sư và luật sĩ

Ø d / Lc 19,47

373. Theo Tin Mừng Lu-ca, Đức Giê-su nói ai là người lớn nhất trong các môn đệ của Người ?

a đứa trẻ

b người lãnh đạo

c người phục vụ

d người được phục vụ

Ø c / Lc 22,26-27

374. Theo Tin Mừng Lu-ca, Đức Giê-su lâm cơn hấp hối trong một khu vườn đến nỗi mồ hôi Người như …………

a chì

b những giọt máu

c băng đá

d những viên gạch

Ø b / Lc 22,44

375. Theo Tin Mừng Luca, hai quan chức nào đã trở thành bạn hữu sau khi tra hỏi Đức Giê-su ?

a Cai-pha và Giu-đa

b Phi-la-tô và Ti-bê-ri-ô

c Hê-rô-đê và Cai-pha

d Phi-la-tô và Hê-rô-đê

Ø d / Lc 23,12

376. Theo Tin Mừng Lu-ca, cái gì làm cho trời đất ra tối tăm lúc Đức Giê-su bị đóng đinh ?

a một cơn mưa bão

b một cơn mưa bụi

c một cơn động đất

d mặt trời tự nhiên tối đi

Ø d / Lc 23,45

377. Theo Tin Mừng Lu-ca, ai đã tuyên bố Đức Giê-su là người công chính ngay lúc Người trút hơi thở cuối cùng?

a bà Ma-ri-a

b Giu-đa

c viên đại đội trưởng

d Giô-xép thành A-ri-ma-thê

Ø c / Lc 23,47

378. Theo Tin Mừng Lu-ca, các phụ nữ đã thấy gì trong mồ, khi họ vào nơi đặt thi hài Đức Giê-su?

a thi hài Đức Giê-su

b quân lính đang ngủ ở mồ

c hai người đàn ông y phục sáng chói

Ø c / Lc 24,3-4

379. Theo Tin Mừng Lu-ca, ai đã chạy tới mộ Đức Giê-su khi được các phụ nữ báo tin rằng Đức Giê-su không còn ở đó?

a Phê-rô

b Tô-ma

c Gio-an

d Phao-lô

Ø a / Lc 24,12

380. Tin Mừng Lu-ca kết thúc cũng như khởi đầu tại một nơi. Đó là nơi nào?

a núi cây ô-liu

b Ga-li-lê

c Bê-lem

d Đền Thờ

Ø d / Lc 24,53

381. Tin Mừng theo thánh Lu-ca không hề kể lại việc Đức Giê-su đi trên mặt nước.

a đúng

b sai

Ø a /

382. Tin Mừng nào bắt đầu bằng việc nói về sự có từ đời đời của Ngôi Lời Thiên Chúa?

a Mát-thêu

b Mác-cô

c Lu-ca

d Gio-an

Ø d / Ga 1,1

383. “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” Ai nói câu này?

a thánh Phi-líp-phê

b ông Na-tha-na-en

c thánh Phê-rô

d thánh Tô-ma

Ø b / Ga 1,49

384. Tin Mừng nào miêu tả phép lạ biến nước thành rượu?

a Mát-thêu

b Gio-an

c Lu-ca

d Mác-cô

Ø b / Ga 2,1-11

385. Đức Ma-ri-a đã được chứng kiến phép lạ của Đức Giê-su con mình.

a đúng

b sai

Ø a / Ga 2,1-11

386. “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người ấy có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?” Ai nói ?

a ông Ni-cô-đê-mô

b ông Na-tha-na-en

c người phụ nữ Sa-ma-ri-a

d Đức Giê-su

Ø a / Ga 3,3-4

387. Trong cuộc nói chuyện của Đức Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô, dấu hiệu nào mà ông Mô-sê đã làm giống với thập giá của Đức Ki-tô?

a việc treo con rắn bằng đồng lên cao trong sa mạc

b việc ban tặng các bia đá

c cuộc vượt qua Biển Đỏ

d tất cả đều sai

Ø a / Ga 3,14

388. Hãy cho biết tên cái hồ gần Cửa Chiên, nơi Chúa Giê-su đã chữa lành người bị liêt.

a Bết-da-tha

b Si-lô-ác

c Giê-nê-gia-rét

Ø a / Ga 5,2-9

389. Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ………… thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”

a ông A-đam

b ông Mô-sê

c ông Áp-ra-ham

d ông Gio-an Tẩy Giả

Ø c / Ga 8,58

390. Sự sống lại của La-da-rô được nói tới trong Tin Mừng nào?

a Mát-thêu

b Lu-ca

c Mác-cô

d Gio-an

Ø d / Ga 11,1-44

391. Đức Giê-su khóc thương một người bạn đã qua đời, ông ấy tên là gì?

a Phê-rô

b La-da-rô

c Mác-ta

d Ni-cô-đê-mô

Ø b / Ga 11,32-36

392. Theo Tin Mừng Gio-an, dấu lạ nào là dấu lạ lớn nhất mà Đức Giê-su đã làm?

a biến nước thành rượu

b chữa người mù từ lúc mới sinh

c bánh hóa nhiều

d phục sinh La-da-rô

Ø d / Ga 11,45-47

393. Vì sao Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ?

a vì các ông uống quá say, không thể tự rửa chân được

b vì để làm gương yêu thương phục vụ cho các tông đồ

c vì nghi thức của Lễ Vượt Qua buộc phải làm thế

Ø b / Ga 13,14-15

394. Đức Giê-su đã vác thập giá lên đồi nào?

a núi cây Ô-liu

b Gôn-gô-tha

c Ghết-sê-ma-ni

Ø b / Ga 19,17

395. Sau khi Đức Giê-su bị đóng đinh và chết trên thập giá, một tên lính đã đâm giáo vào cạnh sườn Người, tức thì nước và máu chảy ra.

a đúng

b sai

Ø a / Ga 19,34

396. Tại sao do hành động của môn đệ Tô-ma mà có thành ngữ “Tô-ma đa nghi”?

a vì khi ông nghe các phụ nữ báo tin liền cho đó là điều bịa đặt

b vì ông có đủ lý lẽ để bác bỏ

c vì ông nói khi nào ông đụng chạm vào Đức Giê-su ông mới tin Người sống lại

Ø c / Ga 20,24-25

397. Tin Mừng nào không thuật lại việc Đức Giê-su chịu phép rửa?

a Lu-ca

b Mác-cô

c Mát-thêu

d Gio-an

Ø d /

398. Tin Mừng nào không thuật lại các dụ ngôn của Đức Giê-su?

a Lu-ca

b Mác-cô

c Mát-thêu

d Gio-an

Ø d /

399. Tin Mừng của Gio-an được viết bởi một tác giả duy nhất.

a đúng

b sai

Ø b /