câu 451-500

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2942 | Cật nhập lần cuối: 6/23/2013 9:02:09 AM | RSS

451. Thánh Phao-lô tin rằng Thánh Thần của Thiên Chúa ban ơn cho từng người trong chúng ta như là những tặng phẩm thần linh.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Cr 12,4

452. Trong các thơ của thánh Phao-lô, lá thơ nào có “bài ca đức mến” ?

a Rô-ma

b 1 Cô-rin-tô

c 2 Cô-rin-tô

d Ga-lát

Ø b / 1 Cr 13

453. “Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.” Ai nói?

a thánh Phê-rô

b thánh Phao-lô

c thánh Gio-an

Ø b / 1 Cr 13,11

454. Thánh Phao-lô tự coi mình như đứa trẻ sinh non.

a đúng

b sai

Ø a / 1 Cr 15,8

455. Thánh Phao-lô thường coi mình là người cao cả trong các tông đồ.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Cr 15,9

456. Theo thánh Phao-lô, điều tiên quyết để được cứu độ là gì ?

a tin vào Đức Giê-su Ki-tô

b giữ mười điều răn

c giữ ngày sa-bát

d chịu khó làm việc

Ø a / Gl 2,16

457. Thánh Phao-lô đã đưa ra điều gì cho người Ga-lát để chứng thực họ là con cái Thiên Chúa?

a họ được công nhận ở hội đường

b tất cả họ đã cắt bì

c Thánh Thần của Con Thiên Chúa ngự trong lòng họ

d họ là con cháu ông Áp-ra-ham

Ø c / Gl 4,6

458. Thánh Phao-lô khuyên rằng khi sửa dạy người anh em lầm lỗi phải có thái độ nào ?

a yên lặng

b rõ ràng và dứt khoát

c tinh thần hiền hòa

Ø c / Gl 6,1

459. Thánh Phao-lô đã nói với các ki-tô hữu nhất thiết phải làm điều nào cho người khác ?

a phải ở ngoài đường lối của họ

b tạo sự thuận lợi cho người yếu đuối

c phải tha thứ và quên đi lỗi lầm của người khác

d phải mang gánh nặng cho nhau

Ø d / Gl 6,2

460. Theo thư Ê-phê-xô, ai là Đầu của thân mình Hội Thánh?

a thánh Phao-lô

b thánh Phê-rô

c Đức Giáo Hoàng

d Đức Ki-tô

Ø d / Ep 1,22

461. Theo thư Ê-phê-xô, nét đặc trưng của sứ mệnh nơi Giáo Hội là gì?

a một tổ chức hoàn hảo

b sự thành công

c sự phổ quát

d sự bất diệt

Ø c / Ep 4,6

462. Thánh Phao-lô khuyên những người nô lệ hãy cố gắng độc lập khỏi tay những chủ nhân của họ.

a đúng

b sai

Ø b / Ep 6,5

463. Thánh Phao-lô đồng ý là người ki-tô hữu sẽ sống nhờ Luật Mô-sê, kể cả việc cắt bì.

a đúng

b sai

Ø b / Pl 3,2-3

464. Ai đã gầy dựng tinh thần hiệp thông cho các ki-tô hữu ở Cô-lô-xê ?

a Phao-lô

b Ê-páp-ra

c Phê-rô

d Ti-mô-thê

Ø b / Cl 1,7-8

465. Thánh Phao-lô chưa bao giờ ghé thăm cộng đoàn nào ?

a Phi-líp-phê

b Thê-sa-lô-ni-ca

c Cô-lô-xê

d Ê-phê-xô

Ø c / Cl 2,1-5

466. Điều gì mà dân thành Thê-xa-lô-ni-ca quan tâm lo lắng được thánh Phao-lô đề cập đến ?

a niềm hy vọng sau cái chết

b ăn thịt heo

c thuế Đền thờ

d ăn uống quá độ lúc cử hành hiến tế Tạ Ơn

Ø a / 1 Tx 3,13tt ; 2 Tx 1 – 3

467. Theo thơ thứ hai Thê-xa-lô-ni-ca, trước ngày Đức Giê-su Ki-tô quang lâm sẽ có hiện tượng chối đạo, xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, và tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần.

a đúng

b sai

Ø a / 2 Tx 2,3-4

468. Vấn đề chính của lá thơ “mục tử” (1 Tm) là gì ?

a sử dụng của cải

b Đức Ki-tô quang lâm

c giáo lý sai lạc

Ø c / 1 Tm 1,3-7

469. Theo thứ thứ nhất gởi cho Ti-mô-thê, điều nào không được yêu cầu đối với các giám quản ?

a chỉ kết hôn một lần

b phải đổi mới

c không nghiện rượu

d tiết độ

Ø b / 1 Tm 3,2-7

470. Điều khổ hạnh nào bị kết án bởi thơ thứ nhất Ti-mô-thê?

a cấm kết hôn

b vâng lời giới lãnh đạo

c đòi hỏi cầu nguyện hàng ngày

d bố thí cho bà góa

Ø a / 1 Tm 4,1-5

471. Thánh Phao-lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê hãy là một trợ thủ đắc lực và trung thành của Đức Ki-tô. Hình ảnh nào thánh Phao-lô đã dùng tới ?

a người nông dân làm việc vất vả

b vận động viên điền kinh

c chiến sĩ của Đức Ki-tô

d tất cả những câu trên

Ø d / 2 Tm 2,3-7

472. Theo thư thứ hai Ti-mô-thê, tất cả những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô đều sẽ …………

a bị thất vọng

b được người đời ca tụng

c bị bắt bớ

d chịu trách nhiệm

Ø c / 2 Tm 3,12

473. Lá thơ nào của thánh Phao-lô nói rằng ông đã đấu trong cuộc đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin?

a Ga-lát

b Phi-lê-môn

c Ti-tô

d 2 Ti-mô-thê

Ø d / 2 Tm 4,6-8

474. Theo thơ của thánh Phao-lô gởi cho ông Ti-tô, ông Ti-tô làm kỳ mục ở đâu?

a Miếc-na

b Ni-kê-a

c Cơ-rê-ta

d Rô-ma

Ø c / Tt 1,5

475. Thánh Phao-lô giảng dạy chống lại cảnh nô lệ vào thời của ông.

a đúng

b sai

Ø b / Tt 2,9

476. Ai là “chủ nhân” trong thơ gởi cho Phi-lê-môn?

a Phi-lê-môn

b Ác-síp-pô

c Ê-páp-ra

d Ô-nê-si-mô

Ø a / Plm 1,1

477. Ai là “người nô lệ” trong thơ gởi cho Phi-lê-môn?

a Ê-páp-ra

b Ô-nê-xi-mô

c Phi-lê-môn

d Ác-síp-pô

Ø b / Plm 1,10

478. Lời Chúa được nói là “sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” trong sách nào?

a Rô-ma

b Do-thái

c Ê-phê-xô

d Cô-lô-xê

Ø b / Dt 4,12

479. Thời xưa, các tư tế dâng máu của con vật để thờ phượng; Đức Giê-su đã dâng gì để làm của lễ hy sinh?

a người con hoang đàng

b con chiên lạc

c chính máu của Người

Ø c / Dt 9,14

480. Theo thơ Do-thái, ơn ban nào làm cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta được Thiên Chúa cứu độ ?

a lòng mến

b niềm hy vọng

c lòng tin

Ø c / Dt 11,1

481. Trong tất cả các thơ của thánh Phao-lô, lá thơ nào ngắn nhất ?

a Phi-lê-môn

b Ti-tô

c 2 Ti-mô-thê

d 2 Thê-xa-lô-ni-ca

Ø a /

482. Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta phải để ý khi sử dụng chi thể nào ?

a đôi tay

b đôi tai

c miệng lưỡi

Ø c / Gc 3,1-10

483. Theo thánh Gia-cô-bê, đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người …………

a thanh khiết và hiếu hòa

b khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt

c không thiên vị và giả hình

d tất cả những điều trên

Ø d / Gc 3,17

484. Theo thánh Gia-cô-bê, bởi đâu có chiến tranh và xung đột?

a khoái lạc

b tiền bạc

c do tội nguyên tổ

Ø a / Gc 4,1

485. Theo thư Gia-cô-bê, các ki-tô hữu sẽ thú tội với nhau.

a đúng

b sai

Ø a / Gc 5,16

486. Theo thư thứ nhất của thánh Phê-rô, gia tài Thiên Chúa ban cho những người tin là gì ?

a ơn cứu độ

b một đất nước tràn trề sữa và mật

c đức khôn ngoan

Ø a / 1 Pr 1,3-5

487. Theo thư thứ nhất của thánh Phê-rô, con người được tái sinh nhờ điều gì ?

a Lề Luật

b việc làm tốt

c Lời Chúa

d tất cả đều sai

Ø c / 1 Pr 1,23

488. Theo thư thứ nhất của thánh Phê-rô, người ki-tô hữu được gọi là …………, vì lẽ họ là khách lạ và là khách lữ hành.

a người lính

b trẻ em

c người tạm trú

d thường dân

Ø c / 1 Pr 2,11

489. Thư thứ nhất của thánh Phê-rô thúc giục các ki-tô hữu lẩn tránh thế giới này để có được thế giới mai sau.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Pr 2,13-17

490. .. , người được nói đến là đã viết thơ thứ nhất của thánh Phê-rô, có lẽ anh từng là thư ký của thánh Phê-rô.

a Lu-ca

b Xin-va-nô

c Mác-cô

d Ba-rúc

Ø b / 1 Pr 5,12

491. “Điều đã có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi chạm đến, đó là …………”

a Lời sự sống

b vương quốc của Thiên Chúa

c trời mới đất mới

Ø a / 1 Ga 1,1

492. Bất cứ ai nói rằng mình không có tội, người ấy …………

a đứa khờ dại

b tự lừa dối mình

c tên dốt nát

Ø b / 1 Ga 1,8

493. Thư thứ nhất của thánh Gio-an nói rằng chúng ta có thể yêu thế gian.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Ga 2,15

494. Những ai chối rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô đều là …

a kẻ ngu dốt

b kẻ khờ dại

c kẻ dối trá

Ø c / 1 Ga 2,22

495. Chúng ta có thể biết Đức Giê-su mà không cần tuân giữ các giới răn của Người.

a đúng

b sai

Ø b / 1 Ga 2,4

496. Theo thánh Gio-an, người thắng được thế gian là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.

a đúng

b sai

Ø a / 1 Ga 5,5

497. Thánh Gio-an đã viết lá thơ thứ ba gởi cho ai ?

a ông Gai-ô

b ông Đi-ốt-rê-phét

c ông Ti-mô-thê

Ø a / 3 Ga 1,1

498. Người phụ nữ xuất hiện trên trời trong sách Khải Huyền có dáng vẻ thế nào?

a giận dữ

b đang mang thai

c già cả

d trẻ trung dễ thương

Ø b / Kh 12,2

499. Con vật nào đe dọa làm hại người Phụ Nữ trong sách Khải Huyền?

a con mãng xà

b con ó

c con sư tử

Ø a / Kh 12,4

500. Trong sách Khải Huyền, thiên thần hùng mạnh nào đã giao chiến với con thú cũng gọi là Xa-tan?

a Mi-ca-en

b Ra-pha-en

c Gáp-ri-en

Ø a / Kh 12,7