Các Linh Mục PL

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÁC LINH MỤC NGƯỜI THUỘC PHI-LỘC

(Danh sách đang cập nhật, quý vị có thông tin về họ tên, ngày sinh, ngày mất hoặc các bài viết về các Cha xin gửi về Ban Quản Trị. Chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu này và có những món quà gửi tặng quý vị)

1

Gioan B Thương

Phi-Lộc 1872

qua đời tại Phi-Lộc 1915

2

Gioan B Phùng

1919

qua đời tại Đức Lân 1959

3

Phêrô Lợi

Sinh 1916

Coi xứ làng

4

Paul Nguyễn Thanh Hoan

1933

5

Gioan B Trần AnhTú

1943

6

Gioan B Thúc

7

Paul Phú

1995

Tại Đài Loan

8

Cha Mỹ

1942

9

Cha Tùng

10

Cha Nguyễn Đình Dung

11

Cha Nguyễn Hồng Pháp

12

Cha Hải

13

Cha Đặng Xuân Tiếp

1976