Các Linh Mục Quản Xứ

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC CHÁNH XỨ PHI-LỘC (Danh sách đang cập nhật, quý vị có thông tin về họ tên, ngày sinh, ngày mất hoặc các bài viết về các Cha xin gửi về Ban Quản Trị. Chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp quý báu này và có những món quà gửi tặng quý vị)

Số TT

Tên thánh Tên gọi

Thụ Phong Linh Mục

Qua đời

Quản xứ Phi Lộc

1

A.Jon Xuân

21/6/1842

24-5-1862

Tiên Khởi

2

Lica Bính

1855

7-7-1890

3

Giuse Tính

1850

1-9-1876

4

Cha Chấn

1890

5

Cha Chức

1891

6

Cha Lộc

1873

7

Cha Khoa

1873

8

Cha trịnh

9

Cha Thuyên

10

Cha Hưng

11

Cha Tuấn

1918

12

Cha Trung

13

Cha Bảo

1952

1981

14

Cha Huyền

1994

1995

15

Cha Linh

1999

1999

16

Cha Baotixita Nguyễn Thụy Sỹ

2013