Giáp Hậu - Nét Đẹp Cần Trân Trọnghot

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 4842 | Cật nhập lần cuối: 11/5/2013 7:35:20 PM | RSS

Đã từ xa xưa, giáp Hậu được xem là giáp có phong trào về thể thao, văn nghệ và đoàn kết nhất trong giáo họ Phi Lộc. Mặc dù giáp hậu trước đây kinh tế còn khó khăn, giao thông cách trở, thế nhưng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết vẫn thể hiện nơi con người giáp Hậu.

"Dù ai đi ngược về xuôi

Đến đây giáp Hậu ta vui ta cười"

Người giáp Hậu luôn vui vẻ, hoà đồng, đoàn kết, chịu khó và đặc biệt nhất là họ có đi làm ăn xa đi nữa thì cũng luôn nhớ về quê hương.

Hiện nay, có nhiều người giáp Hậu làm ăn kinh tế khá giả như anh Hồ Trọng, Hà Phúc, Phan Hạnh, Cao Khang, Nguyễn Kỳ, Nguyễn Quang, Hà Hậu, Nguyễn Trị, Nguyễn Hợp, Hồ Phương,Cao Ninh, Nguyễn Đức...;

Cùng với sự phát triển về kinh tế, người giáp Hậu còn mạnh trong phong trào học tập và đời sống phục vụ như: Thầy Minh, thầy Thành, Soeur Hân, Soeur Liên...,

Giáp Hậu - "Đi sau nhưng đến trước", đang thay đổi từng ngày, rất nhiều anh chị em đang làm việc tại nước ngoài, nhiều em đã và đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng,THPT...; Người giáp Hậu lấy "Giáo dục làm quốc sách" nên rất nhiều anh chị em đi làm xa quê luôn thao thức và ủng hộ cho khuyến học quê hương. Thay mặt cho anh em Hội Khuyến Học, chúng tôi chân thành cám ơn các anh Hồ Trọng, Hà Phúc, Hà Hiền, Nguyễn Thẩm, Nguyễn Thanh và các ân nhân khác.

Những điều tốt đẹp nơi người giáp Hậu - Đáng trân trọng chăng?