HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUY NHƠN

[ point evaluation20.8/5 ]6 people who voted
Đã xem: 10895 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2020 6:06:27 AM | RSS

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ QUY NHƠN

   Lược sử: Hội dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn được khai sinh giữa lòng dân tộc Việt Nam, thuộc giáo phận Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do Giám mục Lambert de la Motte (1624-1679) sáng lập. Ngài đã thiết lập dòng Mến Thánh Giá tại An Chỉ, Quảng Ngãi, năm 1671, trong khi đi kinh lý Đàng Trong. Nhóm “10 thiếu nữ đạo đức” đã được ngài ban Bản Luật Tiên Khởi chính là nguồn gốc của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn hiện tại.

   Linh mục Jean Baptiste Solvignon Lành, cha sở giáo xứ Gò Thị, đã được Đức cha D. Grangeon Mẫn, giám mục giáo phận, chính thức uỷ nhiệm việc cải tổ Mến Thánh Giá Quy Nhơn thành dòng có lời khấn đơn từ năm 1924.

   Với sắc lệnh chuẩn y của Thánh Bộ Tu sĩ ngày 2-3-1929, Đức cha Augustin Tardieu Phú đã ban hành chỉ thị lập dòng Mến Thánh Giá chính thức trong giáo phận vào ngày 14-9-1932 tại Gò Thị, Xuân Phương, Bình Định. Đến năm 1965, Nhà Mẹ di tản về 132 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn.
5 cộng đoàn tại California và 1 côäng đoàn tại Na Uy.

   Nhân sự: tại Việt Nam: khấn trọn 203, khấn tạm 82, tập sinh 30, tiền tập 23, đệ tử 65; tại nước ngoài: khấn trọn 13, khấn tạm 18, tập sinh 8, đệ tử 11.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
132 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn,
Bình Định. Đt: 056 823120 - 817330
Email: mtgqn@dng.vnn.vn

   Bề trên đương nhiệm: Nt. Anna Lê Thị Thanh Hương, sinh 1948, khấn 1970.

Trụ sở tại Tp. HCM
302/9 Lê Đức Thọ, P.16, Q.GV, TP. HCM
Đt: 08 8947265
   Phụ trách: Nt. Maria Nguyễn Thị Kim