HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU

[ point evaluation4.9/5 ]17 people who voted
Đã xem: 15830 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2020 6:06:27 AM | RSS

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU

   Lược sử: Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam thành lập tại Bùi Chu năm 1951, quen gọi là dòng Đa Minh Bùi Chu, vừa được 3 lớp khấn với tổng số 55 nữ tu thì xảy ra biến cố lịch sử năm 1954, lúc này còn 49 chị. (Theo Lịch Sử Dòng, tập I: trước khi di cư chỉ còn 49 chị vì 2 chị đã chết, 4 chị xuất). Phần đông chị em đã di cư vào Miền Nam và định cư tại Tam Hiệp, Biên Hoà, nay thuộc giáo phận Xuân Lộc. Những chị em ở lại (12 chị khấn) đã gặp nhiều khó khăn về mọi mặt để có thể tồn tại và phát triển. Mãi đến ngày 30-4-1959, dòng mới có lớp khấn tiếp theo.

   Từ khi đất nước thống nhất (1975) đến nay, dòng đã có nhiều thuận lợi. Dòng phát triển mạnh về nhân sự, tinh thần và vật chất: số người tu ngày một gia tăng, cơ sở được trùng tu tái thiết, chị em được học hành thăng tiến.

   Bổn mạng: Thánh nữ Catarina Siena, 29-4.

   Mục đích: Làm vinh danh Chúa và thánh hoá bản thân, bằng cách giữ ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục theo tinh thần tu luật Thánh Augustinô, Hiến pháp, Chỉ Nam Dòng chị em Đa Minh Việt Nam và truyền thống tốt đẹp do tiền nhân để lại.

   Linh đạo: Sống theo tinh thần Thánh phụ Đa Minh: chiêm niệm và hiến thân lo việc cứu rỗi các linh hồn bằng việc phục vụ chân lý đức tin, nhất là người nghèo.

   Số cộng đoàn: Hiện nay, ngoài tu viện Trung ương Bùi Chu, dòng còn 3 tu viện lớn: Phú Nhai, Quần Cống, Trung Lao và 37 tu sở phục vụ các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu.

   Nhân sự: Khấn trọn 140, khấn  tạm 60, tập sinh 12, thỉnh sinh 60 và đệ tử 120.

   Địa chỉ Nhà Mẹ: 
xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường,
tỉnh Nam Định. Đt: 0350 886138
Email: hddmbuichu@yahoo.co.uk.

   Bề trên đương nhiệm: Nt. Lidwina Đinh Thị Sáng, sinh 1942, khấn 1960.