Danh Sách Tu Sĩ Nam Nữ

[ Điểm đánh giá4.9/5 ]5 người đã bình chọn
Đã xem: 7325 | Cật nhập lần cuối: 11/20/2016 10:06:27 PM | RSS

 

DANH SÁCH TU SĨ

(Danh sách đang cập nhật, Kính mời quý Tu sĩ Nam-Nữ gửi thông tin về Ban Biên Tập để hoàn thành danh sách trước 25/12)

No.

Tên Thánh

Họ tên

Tu Hội

Liên lạc

Ghi Chú

 

 

Nguyễn Phong Lưu

Bác Ái Xã Hội

 

Tân Hóa

 

 

Nguyễn Quang Minh

Bác Ái Xã Hội

01687777917

Phi Lộc

 

 

Đặng Xuân Tiếp

Bác Ái Xã Hội

0903946264

Phi Lộc

 

 

Hồ Phi Chỉnh

Bác Ái Xã Hội

0937981817

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Tất Thành

Bác Ái Xã Hội

0904908161

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Thái Sơn

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Đinh Văn Nhường

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Đinh Văn Mân

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Thị Hà

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Hồ Phi Nam

 

 

Phi Lộc

 

 

Đinh Văn Hiếu

 

 

Phi Lộc

 

 

Cao Văn Thành

Dòng Đồng Công

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Thị Dung

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Hồ Thị Nguyệt

 

 

Phi Lộc

 

 

Nguyênc Thị Hóa

Bác Ái Xã Hội

 

Phi Lộc

 

 

Đặng Thị Vinh

 

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Thị Hoa

 

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Thị Điệp

Bác Ái Xã Hội

 

Tân Hóa

 

 

Nguyễn Thị Dung

 

 

Phi Lộc

 

 

Cao Thị Liên

 

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Văn Việt

0976876400

 

Đông Phú

 

 

Nguyễn Thị Hân

 

 

Phi Lộc

 

 

Hoàng Thị Hảo

01664168905

 

Phi Lộc

 

 

Đinh Thị Phương

 

 

Phi Lộc

 

 

Đinh Thị Hiệp

 

 

Phi Lộc

 

 

Nguyễn Văn Vĩnh

 

 

Đông Phú

 

Anna

Nguyễn Thị Vinh

 MTG Xã Đoài

 

Phúc Nguyên

 

 

Trần Thị Lý  

MTG Thủ Đức

 

Phúc Nguyên

 

 

Nguyễn Thị Sâm

           Lasan

 

Phúc Nguyên