Chứng minh 4 = 5?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3687 | Cật nhập lần cuối: 10/18/2015 2:06:30 PM | RSS

H: Chứng minh: 4 = 5
TL: Ta có:
-20 = -20
<=> 25 - 45 = 16 - 36
=> 5^2 - 2.5.9/ 2 = 4^2 - 2.4.9/2
Cộng cả 2 vế với (9/2)^2 để xuất hiện hằng đẳng thức :
5^2 - 2.5.9/2 + (9/2)^2 = 4^2 - 2.4.9/2 + (9/2)^2
<=> (5 - 9/2)^2 = (4 - 9/2 )^2
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2
=> 5 = 4
( sai chỗ nào )
---------------------

Mình thấy sai ở chỗ chữ màu đỏ mình quote ý
chỗ ấy ta ko thẻ cộng 2 cái rồi bình phương lên dc
ví dụ như ta ko thể lấy a^2+b^2=(a+b)^2 dc
vậy nên theo mình thì sao ở chỗ đấy thôi.