Biên bản bàn Giao tặng nhà máy nước tinh khiết cho Đa Lộc

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 201 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2022 3:05:24 PM | RSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ MÁY NƯỚC TINH KHIẾT

Hôm nay, ngày .... tháng 5 năm 2022

Phi Lộc Quê Tôi, Xin bàn giao và dành tặng cho xóm 5 nhà máy nước tinh khiết mang tên:

NHÀ MÁY NƯỚC TINH KHIẾT ĐA LỘC (kèm theo các giấy tờ kiểm định và bảo hành) với nhữngđiều kiện sau:

  1. Đa Lộc phải bầu Ban Vận Hành nhà máy
  2. Chịu trách nhiệm các chi phí (nếu có) về bảo hành, bảo trì sau khi nhà máy hết thời gian bảo hành (12 tháng)
  3. Tuyệt đối không được thu tiền nước của người Đa Lộc hoặc có gốc gác là người Đa Lộc
  4. Được cho nước các giáo họ khác, nhưng tùy vào lòng hảo tâm của người nhận để bỏ vào thùng công đức để duy trì vận hành nhà máy (tuyệt đối không bán)
  5. Người dân sử dụng nước đúng mục đích và có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước cấp Hồ Hoa Phượng và các công trình phụ bên cạnh hồ

Tôi tự do và không bị ràng buộc bởi bất cứ ai khi dành tặng cho Đa Lộc nhà máy nước này, tôi không có một điều kiện nào khác ngoài 5 điều kiện đã nêu ở trên.

Xin Đa Lộc hãy xem nhà máy nước như là dòng sữa mẹ ngọt ngào, tinh khiết của người Đa Lộc, không được nhắc đến tên tôi về nhà máy nước này vì đã hoàn toàn thuộc về Đa Lộc. (Tôi không chịu trách nhiệm nào khác sau khi đã bàn giao vì nhà máy không thuộc về tôi nữa)

Xin cám ơn dân làng Đa Lộc đã đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất để quê hương Đa Lộc được đúng với tên gọi ĐA LỘC

Bên cho Bên nhận

Xóm trưởng xóm 5

(đã ký)

Phi Lộc Quê Tôi Võ Văn Chính