Quê Nhà

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

KÍNH THƯA QUÝ ANH CHỊ EM!

Chúng tôi thành lập website www.philocquetoi.com với mục đích là:

- Tạo điều kiện cho mọi người con quê hương Phi Lộc dễ bề liên lạc với nhau

- Giữ gìn nét truyền thống làng Phi

- Tôn trọng và cổ vũ sự đoàn kết quốc gia, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo

- Tạo cầu nối giữa người Phi lộc xa quê và Quê nhà

- Khuyến khích con em chăm ngoan học giỏi

- Bảo vệ công lý và sự thật (kể cả có ảnh hưởng tới một số thành phần khác)

- Bất cứ thành phần nào cũng có thể tìm được một vài kiến thức hữu ích

- Tuyệt đối không nịnh hót, giả tạo để mong lợi cho bản thân

- Không hoạt động chính trị hay bất cứ đảng phái nào

- Kính Chúa – Yêu nước theo tiếng gọi lương tâm

Trân trọng kính chào trong tinh thần yêu thương!