Hồ Viết Phương

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 344 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2022 2:54:20 PM | RSS

Thật tuyệt vời, sáng nay tôi nhận được cuộc gọi từ ông Phuong Viet Ho , chủ tiệm Nails bên Mỹ, đã có nhã ý muốn được giúp đỡ hạng mục Thư Viện Giuse Đa Lộc, hoặc một hạng mục nào đó cho Dự Án Phát Triển Đa Lộc. Tôi xin cám ơn ông Hồ Viết Phương đã luôn nhớ về quê hương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đề nghị anh Louis Nguyen liên lạc với ông Hồ Viết Phương để chọn hạng mục nào thiết thực nhất cho quê hương Đa Lộc. Bản thân tôi chỉ bỏ tiền túi chứ không nhận bất cứ đồng tiền nào của người khác, vậy nên khi tôi báo cáo người giúp thì các ban ngành của Đa Lộc tự động liên lạc với họ nhé.