Hội Quán Người Cao Tuổi Đa Lộc

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 213 | Cật nhập lần cuối: 5/13/2022 3:12:39 PM | RSS

Xin chúc mừng Đa Lộc, xóm 5, xã Diễn Quảng đã có Hội Quán Người Cao Tuổi mở cửa vào Chủ Nhật hàng tuần. Chúc mừng ông Nguyễn Văn Minh ( Cựu Hội Chiến Binh) được bầu làm trưởng Hội Quán. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mỗi tháng 800,000vnd cho Hội Quán trong 6 tháng từ 01/05/2022 đến 01/11/2022. Dinh Huong thực hiện quyết định này vào ngày mai nhé. Hội Quán nhằm phục vụ miễn phí người cao tuổi thuộc giáo họ Đa Lộc vào các ngày Chủ Nhật và dùng để họp Hội Khuyến Học vào mỗi đầu tháng.