Quyết Định Thành Lập Hội Bác Ái Làng Phi Sài Gòn

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 459 | Cật nhập lần cuối: 5/12/2021 8:37:43 AM | RSS

Giáo Phận Vinh

Giáo xứ Phi Lộc

Giáo Họ Phi Lộc

Số: 04/2021/BAPL

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Hội Bác Ái thăng tiến người già Giáo Họ Phi Lộc của anh em tại Sài gòn và vùng lân cận)

  • Căn cứ vào Tờ trình Số 2012/2021 AESG đề ngày 01.02.2021, của 10 anh em (có danh sách trong tờ trình) con cái giáo họ Phi Lộc đang sinh sống và làm ăn tại Sài Gòn và các vùng lân cận.
  • Căn cứ vào nhu cầu thực tế của những người già cả, bệnh tật, neo đơn tai giáo họ Phi Lộc, xứ Phi Lộc (xóm 4, Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An).
  • Căn cứ vào linh đạo, mục đích và nguyên tắc và qui chế hoạt động và Quỹ ban đầu của Hội.

Linh mục Phanxicô Xavier Phan Văn Quyền, Chánh xứ Phi Lộc, giáo phận Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Bác Ái thăng tiến người già Làng Phi Sài Gòn (Viết tắt là Hội Bác Ái Làng Phi Saigon) như tờ trình Số 2012/2021 AESG mô tả

Điều 2. Hội Bác Ái thăng tiến người già Làng Phi Sài Gòn là tổ chức dân sự tự nguyện nhằm phục vụ bác ái nội bộ trong giáo Họ Phi Lộc. Sự hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật nhà nước và Quy Chế của Hội.

Điều 3. Chấp thuận ban điều hành thường trực của Hội mà anh em đề cử. Cho phép Ban điều hành cũng như các Hội Viên mời gọi mọi người con cái Phi Lộc tham gia.

Điều 4. Trưởng, các phó và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Giáo xứ Phi Lộc, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Linh mục chánh xứ

(đã ký)

Fx. Phan Văn Quyền

Lưu:

  • Cha quản xứ
  • Văn phòng Hội
  • Giáo họ Phi Lộc
  • Các thành viên liên quan