Phiên dịch chuyên ngành

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3050 | Cật nhập lần cuối: 8/31/2013 1:12:59 PM | RSS

Phiên dịch chuyên ngành

Phiên dịch nói chung và phiên dịch chuyên ngành nói riêng đòi hỏi người phiên dịch khả năng diễn đạt ngôn ngữ trôi chảy và tự tin khi đứng trước đám đông.

Thuật ngữ chuyên ngành thuộc các lĩnh vực là trở ngại rất lớn cho các biên dịch viên và còn gây cản trở nhiều hơn cho phiên dịch viên, nó đòi hỏi một mức độ am hiểu chuyên môn nhất định thì mới có thể xoay xở tốt được.

Phiên dịch viên chuyên ngành thường phải làm việc dưới sức ép khá lớn : sức ép từ phía khán giả, từ những phát ngôn hóc búa của các chuyên gia, áp lực về thời gian…Do đó, nghề này đòi hỏi phiên dịch viên xử lý thông tin rất nhanh, phải am hiểu chuyên ngành đang dịch để đem lại những thuật ngữ xác đáng cho từng lĩnh vực, phải luôn trau dồi, cập nhật những thông tin cần thiết để hỗ trợ phần nào cho công tác chuyên môn.

Interpretation translation in specific majors

It is obligatory that interpreters are fluent and confident when delivering their interpretation in public for interpretation in general and for specific major interpretation in particular.

Terminology in specific majors is the typical barrier for translators and a crucial obstacle for interpreters. Translators and interpreters must be well-prepared and well-equipped and thorough to some extent so that they can manage their task well.

Interpreters for specific majors may find it hard to face great intension from audiences, hostile questions from experts, and time management… therefore, this job requires that interpreters shall be very good and information analysis and have profound knowledge of the major in charge; also, they must never stop studying and updating their knowledge so as to excellently support their job.