Phiên dịch đàm phán

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3381 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2013 5:20:58 PM | RSS

Phiên dịch đàm phán

Trong thế giới mà kinh tế đang là mối quan tâm chung của tất cả các quốc gia, việc hợp tác kinh tế giữa các quốc gia, các tổ chức xuyên quốc gia thông qua những hội thảo, hợp đồng thương thuyết kinh tế ngày càng phát triển.

Trong cuộc đàm phán thương lượng giữa hai đối tác, vai trò của phiên dịch viên vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một hợp đồng giao dịch.

Phiên dịch viên là người truyền đạt ý kiến của hai phía đối tác một cách trung thực, đồng thời phải khéo léo làm giảm bớt không khí căng thẳng trong mỗi cuộc đàm phán. Để làm được điều này, phiên dịch viên phải hiểu biết những quy tắc ứng xử trong giao tiếp quốc tế, những kĩ năng đối ngoại

Interpretation translation for Negotiation

In these modern days, as economy is the main concern of all nations, the economic cooperation between countries, organizations on an international scale are made successful by workshops, conferences or economic agreements.

In a negotiation between partners, the interpreter plays an essential role that help make success or failure of an Agreement.

An interpreter is necessarily a significant coveyance means between partners in a honest way yet tactical to ease the tension in a negotiation. To well manage this task, the interpreter must understand all rules of behaviors in international communication, and diplomatic norms…