Phiên dịch hội nghị

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 6493 | Cật nhập lần cuối: 8/13/2013 9:16:42 PM | RSS

Phiên dịch hội nghị

Khác với biên dịch, phiên dịch là công việc đòi hỏi áp lực về thời gian rất lớn; nhất là đối với phiên dịch hội nghị khi thông dịch viên phải đứng trước hàng trăm khán giả để phiên dịch.

Làm nghề này đòi hỏi thông dịch viên phải tập trung tinh thần cao độ, đủ tự tin, đủ kiến thức và đủ sự thính nhạy của đôi tai.

Thông thường những người tham dự hội nghị thường có kiến thức chuyên môn vững vàng nên phiên dịch viên không thể dịch cẩu thả. Người phiên dịch không những phải giỏi ngoại ngữ mà còn phải nghiên cứu, nắm vững một số thuật ngữ cần thiết liên quan đến hội nghị, hội thảo.

Công việc của một người phiên dịch là làm sao phải diễn đạt, chuyển tải thông tin đến người nghe một cách mạch lạc, dễ hiểu nhất. Nghề này chịu áp lực rất lớn nên phải có ý chí và tự đào tạo là chính

Conference interpreters translators

Unlike translation, interpretation is a very harsh and tough job with intense stress on time, especially for conference interpretation when interpreters have to stand before hundreds of audiences to do their job. This job requires extreme concentration, confidence and profound knowledge and also sharpness of the ears.

Usually, conference attendees are good agt their major, so interpreter must be very careful. The interpreter must not only good at english but also study and well competent of necessary terms related to the conference, workshop.

The job of interpreter is try to express, and convey information to listeners in a cohesive way. Interpreters have to stand high pressure, so good will and self-study are a must.