Phiên dịch workshop

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3172 | Cật nhập lần cuối: 8/18/2013 1:20:13 AM | RSS

Phiên dịch workshop

Workshop là những cuộc họp cũng tương tự như seminar hoặc conference nhưng với quy mô nhỏ hơn, gói gọn khoảng 10-20 học viên, chỉ có diễn giả và dich giả, không có khách mời là chuyên gia tham dự. Thông thường, các workshop sẽ có những bài lí thuyết đi kèm với thực hành, và diễn giả đồng thời là giám thị cho các học viên làm thực hành.

Công việc của dịch giả trong trường hợp này là phải dịch chính xác, đảm bảo nội dung của phần lý thuyết nhằm giúp các học viên hiểu bài và có thể làm thực hành.

Workshop interpretation translation

Workshop interpretation is a challenging not less than any other types of interpretation. Some types of interpretation are study abroad, science… draw a lot of people to attend and sometimes this leads to some tens thousand of attendees. The attendees can be members, researchers, and experts.

Workshop interpretation requires knowledge of a specific field which is not so specialized as other types of interpretation. Intepreters just need to seize principles of interpretation, as well as public speaking in order to well manage this job.