Thông dịch tiếng Anh

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3747 | Cật nhập lần cuối: 9/10/2013 9:23:43 AM | RSS

Thông dịch tiếng Anh

Cụm từ thông dịch tiếng Anh ngày càng trở nên quen thuộc với hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức. Nói các khác, thông dịch tiếng Anh (US/UK) giúp mở rộng thị trường ra các nước và tìm kiếm khách hàng.

English interpreter

Today, the phrase “English interpreter” is popular for businesses and organizations. In other words, interpretation is helpful in expanding the market and looking for customers.