chửi bằng tiếng Anh

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 6848 | Cật nhập lần cuối: 5/17/2015 8:20:44 AM | RSS

Thực ra tôi cũng không định post bài viết này vì những câu chửi Tiếng Anh chúng ta cũng ko nên học và áp dụng.Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ thì chúng ta cũng rất cần biết và tìm hiểu về nó. Còn việc áp dụng thì nó tùy từng tình huống cụ thể. Giả sử ra đường có gặp một thằng dở hơi nào nó nó chửi “Damn it” thì cũng biết mà “phang” lại cho nó một trận. Thế nên hay tham khảo 59 câu chửi bằng tiếng Anh hay dùng nhất ở dưới đây nhé. Lưu ý là “ dĩ hòa vi quý”, cấm chửi bậy nhé

1-Đồ dở hơi!

Up yours!

3-Tức quá đi!
How irritating!

4-Vô lý!
Nonsence!

5-Đừng có ngu quá chứ !
Don't be such an ass.

6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!

7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?

8-Biến đi! Cút đi!
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!

10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)

11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!

12-Mẹ kiếp!
Damn it!

13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!

14- Shut up , and go away!You're a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !

15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!

16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?

19-You're such a dog !
Thằng chó này.

20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.

21: god - damned
khốn kiếp

22: what a life! ^^ oh,hell!
mẹ kiếp

23 uppy!
chó con

24: the dirty pig!
đồ con lợn

25: fuck you =
đis mẹ mày á

26. What do you want?
Mày muốn gì ?

27.You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !

28. Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !

29. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi

30. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy

31. Shut up!
Câm miệng

32. Get lost.
Cút đi

33. You’re crazy!
Mày điên rồi !

34. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?

35. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

36. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao

37. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/ nhĩu tao

38. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi

39. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật

40. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày

41. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?

42. Who says?
Ai nói thế ?

43. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế

44. Drop dead.
Chết đi

45. You bastard!
Đồ tạp chũng

46. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.

47. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe

48. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa

49. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

50. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc

51. That’s terrible.
Gay go thật

52. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi

53. I detest you!
Tao câm hận mày

54. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?

55. You bitch!:
đồ chó đẻ

56. Fuck off!:
mẹ kiếp hoặc j đó tương tự

57. Knucklehead
đồ đần độn

Mr. Sum