Những điều thú vị về Tiếng Anh

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 2951 | Cật nhập lần cuối: 6/13/2014 3:11:49 PM | RSS

Những điều thú vị về Tiếng Anh

Theo luật bang Illinois, nói tiếng Anh là phạm pháp. Ngôn ngữ chính thức và được công nhận là “Tiếng Mỹ”.

Widow” là từ chỉ phụ nữ duy nhất trong tiếng Anh mà lại ngắn hơn từ mang nghĩa tương tự dành cho nam (widower).

Chỉ có một từ duy nhất trong tiếng Anh với ba bộ lặp chữ liên tiếp: “Bookkeeper

Có một từ trong tiếng Anh mà chỉ có một nguyên âm nhưng được lặp lại 7 lần: “Indivisibility” (tính không chia hết)

Có một từ gồm bảy chữ cái trong tiếng Anh, mà trong đó chứa năm từ khác không cần sắp xếp lại thứ tự các chữ cái: từ “therein” ( 5 từ đó là: “the”, “there”, “he”, “in”, “rein”, “her”, “here”, “ere”, “therein”, “herein”).

Có hai từ trong tiếng Anh mà có cả 5 nguyên âm theo thứ tự: “abstemious” (có điều độ) và “facetious” (hài hước).

Từ dài nhất trong tiếng Anh, theo như từ điển Tiếng Anh của trường ĐH Oxford, là “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis” (một từ được dùng để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi)