Một số cấu trúc hay của động từ "Do"

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3403 | Cật nhập lần cuối: 9/11/2013 3:34:16 AM | RSS


To do (say) the correct thing: Làm(nói)đúng lúc, làm(nói)điều phải

To do (sb's) job; to do the job for (sb): Làm hại ai

To do (work) miracles: (Thtục)Tạo kết quả kỳ diệu

To do a baby up again: Bọc tã lại cho một đứa bé

To do a course in manicure: Học một lớp cắt, sửa móng tay

To do a dirty work for him: Làm giúp ai việc gì nặng nhọc

To do a disappearing act: Chuồn, biến mất khi cần đến

To do a good deed every day: Mỗi ngày làm một việc thiện

To do a guy: Trốn, tẩu thoát

To do a meal: Làm cơm

To do a person an injustice: Đối xử với ai một cách bất công

To do a roaring trade: Buôn bán phát đạt

To do a scoot: Trốn, chuồn, đánh bài tẩu mã

To do a silly thing: Làm bậy

To do a strip: Thoát y

To do again: Làm lại

To do as one pleases: Làm theo ý muốn của mình

To do by rule: Làm việc theo luật

To do credit to sb: Tạo uy tín cho ai

To do duty for sb: Thay thế ng­ời nào

To do everything in, with, due measure: Làm việc gì cũng có chừng mực

To do everything that is humanly possible: Làm tất cả những gì mà sức ng­ời có thể làm đ­ợc

To do good (in the world): Làm điều lành, làm ph­ớc

To do gymnastics: Tập thể dục

To do job-work: Làm khoán(ăn l­ơng theo sản phẩm)

To do one's best: Cố gắng hết sức; làm tận lực

To do one's bit: Làm để chia xẻ một phần trách nhiệm vào

To do one's daily stint: Làm tròn phận sự mỗi ngày

To do one's duty (to)sb: Làm tròn nghĩa vụ đối với ng­ời nào

To do one's hair before the glass: Sửa tóc tr­ớc g­ơng

To do one's level best: Làm hết sức, cố gắng hết sức

To do one's needs: Đi đại tiện, tiểu tiện

To do one's nut: Nổi giận

To do one's packing: Sửa soạn hành lý

To do one's stuff: Trổ hết tài năng ra

To do one's utmost: Làm hết sức mình

To do outwork for a clothing factory: Làm ngoài giờ cho x­ởng may mặc

To do penance for sth: Chịu khổ hạnh vì việc gì

To do porridge: (Anh, lóng)ở tù, thi hành án tù

To do research on the side effects of the pill: Tìm tòi phản ứng phụ của thuốc ngừa thai

To do sb (a) hurt: Làm cho ng­ời nào đau, bị th­ơng

To do sb a (good)turn: Giúp, giúp đỡ ng­ời nào

To do sb a bad turn: Làm hại ng­ời nào

To do sb a disservice: Làm hại, báo hại ng­ời nào

To do sb an injury: Gây tổn hại cho ng­ời nào, làm hại thanh danh ng­ời nào

To do sb brown: Phỏng gạt ng­ời nào

To do sb honour: (Tỏ ra tôn kính)Bày tỏ niềm vinh dự đối với ai

To do sb wrong, to do wrong to sb: Làm hại, làm thiệt hại cho ng­ời nào

To do sth (all) by oneself: Làm việc gì một mình không có ai giúp đỡ

To do sth a divious way: Làm việc không ngay thẳng

To do sth according to one's light: Làm cái gì theo sự hiểu biết của mình

To do sth all by one's lonesome: Làm việc gì một mình

To do sth anyhow: Làm việc gì tùy tiện, thế nào cũng đ­ợc

To do sth at (one's) leisure: Làm việc thong thả, không vội

To do sth at request: Làm việc gì theo lời yêu cầu

To do sth at sb's behest: Làm việc gì do lệnh của ng­ời nào

To do sth at sb's dictation: Làm việc theo sự sai khiến của ai

To do sth at, (by) sb's command: Làm theo mệnh lệnh của ng­ời nào

To do sth behind sb's back: Làm gì sau l­ng ai

To do sth by halves: Làm cái gì nửa vời

To do sth by mistake: Làm việc gì một cách vô ý, sơ ý

To do sth for a lark: Làm việc gì để đùa chơi

To do sth for amusement: Làm việc gì để giải trí

To do sth for effect: Làm việc gì để tạo ấn t­ợng

To do sth for lucre: Làm việc gì để vụ lợi

To do sth for the sake of sb, for sb's sake: Làm việc gì vì ng­ời nào, vì lợi ích cho ng­ời nào

To do sth in a leisurely fashion: Làm việc gì một cách thong thả

To do sth in a loose manner: Làm việc gì không có ph­ơng pháp, thiếu hệ thống

To do sth in a private capacity: Làm việc với t­ cách cá nhân

To do sth in haste: Làm gấp việc gì

To do sth in sight of everybody: Làm việc gì ai ai cũng thấy

To do sth in the army fashion: Làm việc gì theo kiểu nhà binh

To do sth in three hours: Làm việc gì trong ba tiếng đồng hồ

To do sth of one's free will: Làm việc gì tự nguyện

To do sth of one's own accord: Tự ý làm gì

To do sth of one's own choice: Làm việc gì theo ý riêng của mình

To do sth on one's own hook: Làm việc gì một mình, không ng­ời giúp đỡ

To do sth on one's own: Tự ý làm cái gì

To do sth on principle: Làm gì theo nguyên tắc

To do sth on spec: Làm việc gì mong thủ lợi

To do sth on the level: Làm gì một cách thật thà

To do sth on the sly: Âm thầm, kín đáo giấu giếm, lén lút làm việc gì

To do sth on the spot: Làm việc gì lập tức

To do sth out of spite: Làm việc gì do ác ý

To do sth right away: Làm việc gì ngay lập tức, tức khắc

To do sth slap-dash, In a slap-dash manner: Làm việc gì một cách cẩu thả

To do sth through the instrumentality of sb: Làm việc gì nhờ sự giúp đỡ của ng­ời nào

To do sth to the best of one's ability: Làm việc gì hết sức mình

To do sth unasked: Tự ý làm việc gì

To do sth under duress: Làm gì do c­ỡng ép

To do sth unhelped: Làm việc gì một mình

To do sth unmasked: Làm việc gì giữa ban ngày, không giấu giếm, không che đậy

To do sth unprompted: Tự ý làm việc gì

To do sth unresisted: Làm việc gì không bị ngăn trở, không bị phản đối

To do sth unsought: Tự ý làm việc gì

To do sth with (all)expediton; to use expedition in doing sth: Làm gấp việc

To do sth with a good grace: Vui lòng làm việc gì

To do sth with a will: Làm việc gì một cách sốt sắng

To do sth with all speed, at speed: Làm việc gì rất mau lẹ

To do sth with dispatch: Làm cái gì vội vàng, nhanh chóng; bản tin, bảng thông báo

To do sth with grace: Làm việc gì một cách duyên dáng

To do sth with great care: Làm việc gì hết sức cẩn thận

To do sth with great caution: Làm việc gì hết sức cẩn thận

To do sth with great éclat: Làm cái gì thành công lớn

To do sth with great ease: Làm việc gì rất dễ dàng

To do sth with great facility: Làm việc gì rất dễ dàng

To do sth with minute detail: Làm việc gì tỉ mỉ, thận trọng từng chi tiết

To do sth with no preparation, without any preparation: Làm việc gì không sửa soạn, không dự bị

To do sth with one's whole heart: Hết lòng làm việc gì

To do sth with reluctance: Làm việc gì một cách miễn c­ỡng

To do sth without respect to the results: Làm việc gì không quan tâm đến kết quả

To do sth wrong: Làm trật một điều gì

To do sthwith great dexterity: Làm việc rất khéo tay

To do the cooking: Nấu ăn, làm cơm

To do the dirty on sb: Chơi đểu ai

To do the dirty on; to play a mean trick on: Chơi khăm ai, chơi đểu ai

To do the mending: Vá quần áo

To do the rest: Làm việc còn lại

To do the washing: Giặt quần áo

To do things by rule: Làm theo nguyên tắc

to do time: chịu hạn tù (kẻ có tội)

To do up one's face: Giồi phấn, trang điểm phấn hồng

To do up one's hair: Bới tóc

to do violence to one's principles: làm ng­ợc lại với nguyên tắc mình đề ra

To do well by sb: Tỏ ra tốt, tử tế, rộng rãi với ng­ời nào

To do whatever is expedient: Làm bất cứ cái gì có lợi

To do without food: Nhịn ăn