Bài 1 - Capitalization (Cách viết hoa)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3355 | Cật nhập lần cuối: 10/17/2013 10:42:15 PM | RSS
Bài 1 - Capitalization (Cách viết hoa)

Bài 1 - Capitalization (Cách viết hoa)

Tóm tắt bài giảng

Hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu những điểm quan trọng nhất về cách viết hoa. Bài giảng gồm hai phần chính là những quy tắc viết hoa chung và những quy tắc viết hoa đặc trưng cho danh từ riêng và tính từ.

Phần khởi động

Trước tiên để xem sự hiểu biết của bạn về cách sử dụng chữ in hoa, bạn hãy làm thử một bài tập nhỏ dưới đây. Đoạn văn dưới đây sẽ được viết lại hai lần. Cột đầu tiên là Problem (Có vấn đề) trong đó hoàn toàn không có từ nào được viết hoa. Bạn hãy gạch chân những từ bạn nghĩ là cần phải viết hoa sau đó so sánh với đáp án ở cột Solution (Đã giải quyết).

Problem Solution
when I first saw the black hills on january 2, 1995, i was shocked by their beauty. we had just spent new year's day in sioux falls, south dakota, and had headed west toward our home in denver, colorado.

as we traveled along interstate 90, i could see the black hills rising slightly in the distance. after driving through the badlands and stopping at wall drug in wall, south dakota, the evergreen-covered hills broke the barren monotony of the landscape. my oldest daughter said, "dad, look! there's something that's not all white."

we saw mount rushmore and custer state park, the home of the largest herd of buffalo in north america. we also drove the treacherous spearfish canyon road. fortunately, our jeep cherokee had no trouble with the ice and snow on the winding road.

we were unable to see needles national park because the needles highway was snowed shut. winter may not be the best time to see these sights, but we enjoyed them nonetheless.

When I first saw the Black Hills on January 2, 1995, I was shocked by their beauty. We had just spent New Year's Day in Sioux Falls, South Dakota, and had headed west toward our home in Denver, Colorado.

As we traveled along Interstate 90, I could see the Black Hills rising slightly in the distance. After driving through the Badlands and stopping at Wall Drug in Wall, South Dakota, the evergreen-covered hills broke the barren monotony of the landscape. My oldest daughter said, "Dad, look! There's something that's not all white."

We saw Mount Rushmore and Custer State Park, the home of the largest herd of buffalo in North America. We also drove the treacherous Spearfish Canyon Road. Fortunately, our Jeep Cherokee had no trouble with the ice and snow on the winding road.

We were unable to see Needles National Park because the Needles Highway was snowed shut. Winter may not be the best time to see these sights, but we enjoyed them nonetheless.

Bạn làm bài vừa rồi có tốt không? Khi đã học hết bài bạn hãy cố gắng nhận diên những quy tắc bạn đã quên trong bài kiểm tra nhỏ vừa rồi. Bây giờ ta hãy chuyển qua phần chính của bài.

Những quy tắc chung về cách viết hoa

Bảng dưới đây sẽ đưa ra những quy tắc viết hoa chung và ví dụ để minh họa. Phần quy tắc viết hoa dành cho danh từ riêng sẽ được đề cập ở phần sau.

Quy tắc viết hoa

Quy tắc

Ví dụ

1) Viết hoa từ đầu tiên của câu. Nếu từ đầu tiên của câu là số thì phải viết số bằng chữ. This is the first word of the sentence.
Three of us worked this morning.
2) Viết hoa đại từ nhân xưng I hoặc từ rút gọn I'm, và chữ viết tắt B.C. hoặc A.D. The group left when I asked them to go.
The manuscript was dated 501 A.D.
3) Viết hoa từ đầu tiên của đoạn trích dẫn.
Không viết hoa từ đầu của phần trích dẫn giản lược.
I said, "What's the name of your dog?"
The teacher called her "the best student" he had ever seen.

Đoạn hội thoại dưới đây sẽ minh họa những quy tắc trên:

A: "Good morning," said the new supervisor as I entered the door.
B: "Good morning!" I answered, somewhat surprised. "You must be Ms. Barnes. I'm Joshua Haines. It's a pleasure to meet you."
A: “Tell me what you do, Joshua. I'm anxious to learn all about this operation.”
B: I smiled and said, “That doesn't surprise me. I heard you were a 'sieve for information.'”

Bài tập thực hành

Mục đích của bài tập này là giúp các bạn kiểm tra khả năng ứng dụng những quy tắc vừa học trên. Các bạn hãy chọn đáp án có cách viết hoa đúng trong số những phương án dưới đây.
Click vào đây để làm bài tập

Danh từ riêng và tính từ riêng

Tất cả các danh từ riêng và tính từ riêng đều phải viết hoa, nhưng để xác định đâu là danh từ riêng và tính từ riêng thì lại không dễ. Bảng dưới đây sẽ trình bày những dạng danh từ và tính từ riêng phổ biến nhất. Mỗi phần sẽ đưa ra từ 5 đến 7 quy tắc cùng với ví dụ minh họa. Ở cuối phần sẽ có bài tập thực hành.

Danh từ riêng, phần một

Các dạng danh từ riêng

Ví dụ

Ngày trong tuần Friday, Saturday
Tháng January, February
Dịp lễ Christmas, Halloween
Các sự kiện, giai đoạn lịch sử Civil War, Dark Ages, Declaration of Independence
Các sự kiện đặc biệt Renaissance Festival, Labor Day, Father's Day (calendar events)
Tên người, địa điểm John Doe, Lincoln Center, Sears Tower

Bài tập thực hành: Chọn đáp án đúng

Danh từ riêng, phần hai

Các dạng danh từ riêng

Ví dụ

Tên các công trình kiến trúc, xây dựng Washington Memorial, Emprie State Building
Tên của các loại xe lửa, tàu thủy, máy bay và các phương tiện giao thông khác Queen Elizabeth, Discovery, Sioux Lines, TransWorld Airlines
Tên của các sản phẩm Corn King hams, Dodge Intrepid
Chức vụ chỉ huy, quản lý cao cấp Mayor Daley, President Clinton
Các tác phẩm nghệ thuật và văn học Black Elk Speaks (sách), ''Mending Wall" (bài thơ), Mona Lisa (bức tranh)
Các tộc người, chủng người, ngôn ngữ và quốc gia, quốc tịch Asian-American Caucasian, French, Indian

Bài tập thực hành: Chọn đáp án đúng

Danh từ riêng, phần ba

Các dạng danh từ riêng

Ví dụ

Thành phố, bang, quốc gia Des Moines, lowa; Barrow, Alaska; Republic of South Africa
Đường phố, đường quốc lộ Grand Avenue, Interstate 29, Deadwood Road
Điểm mốc, vị trí địa lý Continental Divide, Grand Canyon
Vùng công cộng Superior Forest, Missouri River
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Dartmouth College, Lions, Club, Dodge Trucks

Bài tập thực hành: Chọn đáp án đúng

Tính từ riêng:

Tính từ riêng là những tính từ được hình thành từ danh từ riêng, thường là tên địa điểm. Ví dụ danh từ riêng Canada sẽ được chuyển thành tính từ riêng Canadian khi nó bổ nghĩa cho danh từ khác như trong từ Canadian bacon. Một vài ví dụ khác: English muffin, Polish sausage, Japanese yen…

Bài tập thực hành: Chọn đáp án đúng

Những trường hợp không viết hoa

+ Tránh không viết hoa những từ chỉ hướng của la bàn, tuy nhiên những từ chỉ một vùng cụ thể của đất nước thì nên viết hoa.

Ví dụ:

We headed west after the Depression. (hướng tây)

The future of the country was cultivated in the West. (vùng miền tây)

+ Tránh không viết hoa những từ chỉ thành viên của gia đình. Chỉ viết hoa khi chúng được dùng như tên.

Nếu có tính từ sở hữu như my, our, your, his, her, their đứng trước những từ chỉ thành viên trong gia đình thì những từ ấy không được viết hoa.

Ví dụ:

When Uncle Harry visited last winter, none of my other uncles came to see him.

After my mother called me for lunch, Father served the entree.

+ Tránh không viết hoa những mùa trong năm hoặc các kỳ của năm học

Ví dụ:

If the university offers History of Education 405 in the spring semester, Horace will be able to graduate in May.

+ Tránh viết hoa tên môn học. Chúng chỉ nên được viết hoa nếu chúng là tên của một khóa học cụ thể.

Ví dụ:

I try to avoid math courses because I'm not very good at them.

Betsy is taking Algebra II and Trigonometry I next semester.

+ Tránh viết hoa những từ được bổ nghĩa bởi tính từ riêng.

Ví dụ:

Polish sausage, không phải Polish Sausage
Mexican restaurant, không phải Mexican Restaurant

Bài tập thực hành: Chọn đáp án đúng

*Bài tập nâng cao

Tìm một bài viết bất kỳ dài khoảng 200 từ trên báo và kiểm tra xem có bao nhiêu quy tắc viết hoa các bạn đã được học hôm nay được dùng trong bài viết đó.