Conjugation Chia động từ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2225 | Cật nhập lần cuối: 8/2/2013 5:42:15 AM | RSS

Conjugation

Conjugation Chia động từ

Another day in class, the teacher tells a student to conjugate the verb "to walk" in Present Simple tense. And the student starts saying, "I walk. You walk..."

Suddenly, the teacher interrupts him and says, "Quicker! Please,"

So the student says, "I run. You run. He runs. She runs..."