Honesty Trung thực

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2155 | Cật nhập lần cuối: 8/2/2013 1:42:50 AM | RSS

Honesty

Honesty Trung thực


Teacher: What excuse have you got for being late to school?
John: (breathlessly) Well, I ran so fast that I didn't have time to think of one.