3000 từ vựng cơ bản (Part 11)

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3538 | Cật nhập lần cuối: 1/18/2014 1:47:43 PM | RSS


Tiếng Anh có khoản trên 100.000 từ vựng các loại. Vậy có bí quyết nào để giỏi từ vựng tiếng Anh mà không cần phải học và nhớ trên 100.000 từ?

Bí quyết đầu tiên là học những từ thông dụng trước. Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần bạn nắm được khoản 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ có thể hiểu được 95% tiếng Anh trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

So với 100.000 từ thì 3.000 từ là một con số quá nhỏ (chỉ bằng 1/33), nhưng chúng lại có thể giúp bạn hiểu được 95% nội dung trong hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường. Vì vậy bạn hãy bắt đầu học ngay bây giờ, mỗi ngày chỉ cần học 5 từ, thì trong vòng 1 năm rưỡi bạn đã rất giỏi tiếng Anh rồi. Nếu mỗi ngày bạn chịu khó học 10 từ thì chỉ trong vòng khoảng 10 tháng bạn đã thành công.

Hãy cố gắn lên, hãy cùng lopngoaingu.com học 3.000 từ thông dụng của Oxford với âm thanh tập phát âm và nghĩa của từng từ kèm theo.

Word Type Pronounce Meaning
seat n si:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ghế, chỗ ngồi
second det, adv, n ˈsɛkənd 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì
secondary adj ´sekəndəri 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) trung học, thứ yếu
secret adj, n 'si:krit 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bí mật; điều bí mật
secretary n 'sekrətri 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) thư ký
secretly adv 'si:kritli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bí mật, riêng tư
section n 'sekʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) mục, phần
sector n ˈsɛktər 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) khu vực, lĩnh vực
secure adj, v si'kjuə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh
security n siˈkiuəriti 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự an toàn, sự an ninh
see v si: 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhìn, nhìn thấy, quan sát
seed n sid 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) hạt, hạt giống
seek v si:k 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tìm, tìm kiếm, theo đuổi
seem linking v si:m 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) có vẻ như, dường như
select v si´lekt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chọn lựa, chọn lọc
selection n si'lekʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự lựa chọn, sự chọc lọc
self n self 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bản thân mình
self- combiningform 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tự bản thân mình, cái tôi
sell v sel 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bán
senate n ´senit 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) thượng nghi viện, ban giám hiệu
senator n ˈsɛnətər 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) thượng nghị sĩ
send v send 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) gửi, phái đi
senior adj, n 'si:niə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhiều tuổi hơn, dành cho trẻ em trên 11t; người lớn tuổi hơn, sinh viên năm cuối trường trung học, cấo đẳng
sense n sens 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giác quan, tri giác, cảm giác
sensible adj 'sensəbl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) có óc xét đoán; hiểu, nhận biết được
sensitive adj 'sensitiv 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm
sentence n 'sentəns 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) câu
separate adj, v 'seprət 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay
separated adj 'seprətid 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ly thân
separately adv 'seprətli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) không cùng nhau, thành người riêng, vật riêng
separation n ¸sepə´reiʃən 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự chia cắt, phân ly, sự chia tay, ly thân
September n sep´tembə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tháng 9
series n ˈsɪəriz 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) loạt, dãy, chuỗi
serious adj 'siәriәs 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đứng đắn, nghiêm trang
seriously adv siəriəsli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đứng đắn, nghiêm trang
servant n 'sə:vənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) người hầu, đầy tớ
serve v sɜ:v 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) phục vụ, phụng sự
service n 'sə:vis 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự phục vụ, sự hầu hạ
session n 'seʃn 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) buổi họp, phiên họp, buổi, phiên
set n, v set 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí
settle v ˈsɛtl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
several det, pron 'sevrəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) vài
severe adj səˈvɪər 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
severely adv sə´virli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục, dung nhan)
sew v soʊ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) may, khâu
sewing n ´souiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự khâu, sự may vá
sex n seks 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giới, giống
sexual adj 'seksjuəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giới tính, các vấn đề sinh lý
sexually adv 'sekSJli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giới tính, các vấn đề sinh lý
shade n ʃeid 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bóng, bóng tối

Word Type Pronounce Meaning
shadow n ˈʃædəu 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
shake v, n ʃeik 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) rung, lắc, giũ; sự rung, sự lắc, sự giũ
shall v, modal ʃæl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) dự đoán tương lai: sẽ
shallow adj ʃælou 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nông, cạn
shame n ʃeɪm 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng
shape n, v ʃeip 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) hình, hình dạng, hình thù
shaped adj ʃeipt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) có hình dáng được chỉ rõ
share v, n ʃeə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ
sharp adj ʃɑrp 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sắc, nhọn, bén
sharply adv ʃɑrpli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sắc, nhọn, bén
shave v ʃeiv 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)
she n, pro ʃi: 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
sheep n ʃi:p 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) con cừu
sheet n ʃi:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ
shelf n ʃɛlf 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) kệ, ngăn, giá
shell n ʃɛl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) vỏ, mai; vẻ bề ngoài
shelter n, v 'ʃeltə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ
shift v, n ʃift 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đổi chỗ, dời chỗ, chuyển, giao; sự thấy đổi, sự luân phiên
shine v ʃain 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chiếu sáng, tỏa sáng
shiny adj ∫aini 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sáng chói, bóng
ship n ʃɪp 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tàu, tàu thủy
shirt n ʃɜːt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) áo sơ mi
shock n, v Sok 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng; chạm mạnh, va mạnh, gây sốc
shocked adj Sok 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bị kích động, bị va chạm, bị sốc
shocking adj ´ʃɔkiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) gây ra căm phẫn, tồi tệ, gây kích động
shoe n ʃu: 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giày
shoot v ʃut 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra
shooting n '∫u:tiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự bắn, sự phóng đi
shop n, v ʃɔp 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) cửa hàng; đi mua hàng, đi chợ
shopping n 'ʃɔpiɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự mua sắm
short adj ʃɔ:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngắn, cụt
shortly adv ´ʃɔ:tli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) trong thời gian ngắn, sớm
shot n ʃɔt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đạn, viên đạn
should v, modal ʃud, ʃəd, ʃd 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nên
shoulder n 'ʃouldə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) vai
shout v, n ʃaʊt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo
show v, n ʃou 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ
shower n ´ʃouə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) vòi hoa sen, sự tắm vòi hoa sen
shut v, adj ʃʌt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đóng, khép, đậy; tính khép kín
shy adj ʃaɪ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhút nhát, e thẹn
sick adj sick 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ốm, đau, bệnh
side n said 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) mặt, mặt phẳng
side n sait 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chỗ, vị trí
sideways adj, adv ´saidwə:dz 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngang, từ một bên; sang bên
sight n sait 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) cảnh đẹp; sự nhìn
sign n, v sain 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu
signal n, v 'signəl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) dấu hiệu, tín hiệu; ra hiệu, báo hiệu
signature n ˈsɪgnətʃər , ˈsɪgnəˌtʃʊər 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chữ ký
significant adj sɪgˈnɪfɪkənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhiều ý nghĩa, quan trọng
significantly adv sig'nifikəntli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đáng kể

Word Type Pronounce Meaning
silence n ˈsaɪləns 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự im lặng, sự yên tĩnh
silent adj ˈsaɪlənt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) im lặng, yên tĩnh
silk n silk 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tơ, chỉ, lụa
silly adj ´sili 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại
silver n, adj 'silvə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
similar adj ´similə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) giống như, tương tự như
similarly adv ´similəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tương tự, giống nhau
simple adj 'simpl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đơn, đơn giản, dễ dàng
simply adv ´simpli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) một cách dễ dàng, giản dị
since prep, conj, adv sins 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) từ, từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy
sincere adj sin´siə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) thật thà, thẳng thắng, chân thành
sincerely adv sin'siəli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) một cách chân thành
sing v siɳ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) hát, ca hát
singer n ´siηə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ca sĩ
singing n ´siηiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự hát, tiếng hát
single adj 'siɳgl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đơn, đơn độc, đơn lẻ
sink v sɪŋk 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chìm, lún, đắm
sir n sə: 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) xưng hô lịch sự Ngài, Ông
sister n 'sistə 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chị, em gái
sit v sit 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngồi. sit down: ngồi xuống
situation n ,sit∫u'ei∫n 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) hoàn cảnh, địa thế, vị trí
size n saiz 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) cỡ. đã được định cỡ
skilful adj ´skilful 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tài giỏi, khéo tay
skilfully adv ´skilfulli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tài giỏi, khéo tay
skill n skil 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) kỹ năng, kỹ sảo
skilled adj skild 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) có kỹ năng, có kỹ sảo, khẻo tay; có kinh nghiệm,, lành nghề
skin n skin 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) da, vỏ
skirt n skɜːrt 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) váy, đầm
sky n skaɪ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) trời, bầu trời
sleep v, n sli:p 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngủ; giấc ngủ
sleeve n sli:v 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tay áo, ống tay
slice n, v slais 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) miếng, lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng, lát mỏng
slide v slaid 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qua
slight adj slait 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) mỏng manh, thon, gầy
slightly adv 'slaitli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) mảnh khảnh, mỏng manh, yếu ớt
slip v slip 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) trượt, tuột, trôi qua, chạy qua
slope n, v sloup 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) dốc, đường dốc, độ dốc; nghiêng, dốc
slow adj slou 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) chậm, chậm chạp
slowly adv 'slouli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) một cách chậm chạp, chậm dần
small adj smɔ:l 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhỏ, bé
smart adj sma:t 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) mạnh, ác liệt, khéo léo, khôn khéo
smash v, n smæʃ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh
smell v, n smɛl 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) ngửi; sự ngửi, khứu giác
smile v, n smail 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
smoke n, v smouk 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) khói, hơi thuốc; hút thuốc, bốc khói, hơi
smoking n smoukiη 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) sự hút thuốc
smooth adj smu:đ 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) nhẵn, trơn, mượt mà
smoothly adv smu:đli 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) một cách êm ả, trôi chảy
snake n sneik 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) con rắn; người nham hiểm, xảo trá
snow n, v snou 3000 từ vựng cơ bản (Part 11) tuyết; tuyết rơi