Tục Ngữ Việt Anh

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3861 | Cật nhập lần cuối: 10/17/2013 10:23:31 PM | RSS

Tục Ngữ Việt Anh

 • Mỗi thời, mỗi cách
  Other times, other ways
 • Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
  The ends justify the means.
 • Trèo cao té nặng
  The greater you climb, the greater you fall.
 • Dục tốc bất đạt
  Haste makes waste.
 • Tay làm hàm nhai
  No pains, no gains
 • Phi thương,bất phú
  Nothing ventures, nothing gains
 • Tham thì thâm
  Grasp all, lose all.
 • Có mới, nới cũ
  New one in, old one out.
 • Cuả thiên, trả địa.
  Ill-gotten, ill-spent
 • Nói dễ, làm khó.
  Easier said than done.
 • Dễ được, dễ mất.
  Easy come, easy goes.
 • Túng thế phải tùng quyền
  Necessity knows no laws.
 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
  When the going gets tough, the tough gets going.
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
  Man propose, god dispose
 • Còn nước, còn tát.
  While ther's life, there's hope.
 • Thùng rổng thì kêu to.
  The empty vessel makes greatest sound.
 • Hoạ vô đơn chí.
  Misfortunes never comes in singly.
 • Có tật thì hay giật mình.
  He who excuses himself, accuses himself
 • Tình yêu là mù quáng.
  Affections blind reasons. Love is Blind.
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
  Beauty dies and fades away but ugly holds its own
 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
  Beauty is in the eye of the beholder
 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
  Better die a beggar than live a beggar
  Better die on your feet than live on your knees
 • Có còn hơn không.
  Something Better than nothing
  If you cannot have the best, make the best of what you have
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
  Blood is thicker than water
 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
  Do as I say, not as I do
 • Tham thực, cực thân.
  Don 't bite off more than you can chew
 • Sinh sự, sự sinh.
  Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you
 • Rượu vào, lời ra.
  Drunkness reveals what soberness conceallls
 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
  For mad words, deaf ears.
 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
  Fortune smiles upon fools
 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
  God never sends mouths but he sends meat
 • Cẩn tắc vô ưu.
  Good watch prevents misfortune
 • Hữu xạ tự nhiên hương.
  Good wine needs no bush
 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
  Gratitute is the sign of noble souls
 • Chí lớn thuong gặp nhau,
  Great minds think alike
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
  Birds of the same feather stick together
 • Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
  Habit is the second nature
 • Đèn nhà ai nấy sáng.
  Half the world know not how the other haaalf lives
 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
  Handsome is as handsome does
 • Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
  Hard times show whether a friend is a true friend
 • Giận hóa mất khôn.
  Hatred is as blind as love
 • Điếc không sợ súng.
  He that knows nothing doubts nothing
 • No bụng đói con mắt.
  His eyes are bigger than his belly
 • Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.
  Honesty is the best policy
  If we can't as we would, we must do as we can
 • Miệng hùm, gan sứa.
  If you cannot bite, never show your teeth
 • Lắm mối tối nằm không.
  If you run after two hares, you'll catch none
 • Đã trót thì phải trét.
  If you sell the cow, you will sell her milk too
 • Vạn sự khởi đầu nan.
  It is the first step that counts
 • Xem việc biết người.
  Judge a man by his work
 • Dĩ hoà vi quý.
  Judge not, that ye be not judged
 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
  Laugh and grow fat.
  Laughter is the best medicine.
 • Cha nào, con nấy.
  Like father, like son
 • Xa mặt, cách lòng.
  Out of sight, out of mind
  Long absent, soon forgotten
 • Thắng là vua, thua là giặc.
  Losers are always in the wrong
 • Đen tình, đỏ bạc.
  Lucky at cards, unlucky in love
 • Ăn miếng trả miếng.
  Tit For Tat
  Measure for measure
  An Eye For An Eye
  Tooth For A Tooth.
 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
  Men are blind in their own cause
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
  Neck or nothing
 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
  Observations is the best teacher
 • Con sâu làm sầu nồi canh.
  One drop of poison infects the whole of wine
 • Sai một ly đi một dặm.
  One false step leads to another
 • Ở hiền gặp lành.
  One good turn deserves another
 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
  Opportunities are hard to seize
 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
  Other times, other manner
 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
  Pay a man back in the same coin
 • Im lặng tức là đồng ý.
  Silence gives consent
 • Chín người, mười ý.
  So many men, so many minds
 • Lực bất tòng tâm.
  So much to do, so little done.
 • Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
  Still waters run deep
 • Càng đông càng vui.
  The more, the merrier
 • Không có lửa sao có khói.
  There is no smoke without fire
  Where ther is smoke, there is fire
 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
  United we stand, divided we fall
 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
  Travelling forms a young man
 • Tai vách, mạch rừng.
  Two wrongs do not make a right
 • Bụng làm, dạ chịu.
  Walls have ears
 • Gieo Gió Gặp Bảo
  We reap as we sow
 • Máu chảy, ruột mềm.
  When the blood sheds, the heart aches
 • Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
  When the cat is away, the mice will play
 • Dậu đổ, bìm leo.
  When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 • Chứng Nào Tật Nấy.
  Who drinks, will drink again
 • Suy bụng ta ra bụng người.
  A thief knows a thief as a wolf knows a wolf
 • Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
  Speech is silver, but silence is gold
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
  Blood is much thicker than water.
 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
  Makes hay while sunshines.
 • Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
  What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.
 • Đừng điếm gà trước khi nó nở.
  Don't count your chicken before they hatch.
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
  Make hay while the sun shines.
 • Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
  Old soldiers never die. Young ones do.
 • Thùng rổng thì kêu to.
  The empty vessel makes greatest sound.
 • Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
  Joy may be a wiser. But sorrows sure is free
 • Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
  An eye for an eye, a tooth for a tooth.
 • Cơ hội chỉ đến một lần.
  Opportunity knocks but once.
 • Cười là liều thuốc tốt nhứt
  Laughter is the best medicine.
 • Trèo cao, té nặng
  The higher you clime, the greater you fall