Cây Nến Nhỏ

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 863 | Cật nhập lần cuối: 3/27/2020 1:35:28 PM | RSS

Thưa quý vị,

Để hiểu rõ hơn tại sao từ ngày 19/03/2020 Website philocquetoi.com có thêm mục " A little Candle" (cây nến nhỏ), chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện nhỏ sau đây:

Buổi chiều, người nọ lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi :
- Chúng ta đi đâu ?
- Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.
- Nhưng tôi nhỏ bé thế này làm sao tàu bè thấy được ?
- Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo.
Tới đỉnh tháp, người nọ đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, ánh sáng lan tỏa và mọi tầu bè đều thấy.

" Chúng ta là cây nến nhỏ trong tay Thiên Chúa. Cây nến chỉ cần cháy sáng, còn tất cả việc còn lại Chúa lo"