Bảng Thu - Chi quỹ đồng hương năm 2015

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2438 | Cật nhập lần cuối: 4/4/2017 9:16:58 AM | RSS

HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁO XỨ PHI LỘC

BẢNG THU từ tháng 06/2015

Họ tên

Giáo họ

Đóng góp

Ghi chú

Anh Chu Văn Tuấn

Đông phú

2,000,000

Mr Hạ

Phi Lộc

5,000,000

Mr Đức

Phi lộc

500,000

Cô Điệp

Daklak

1,000,000

Thầy Đức

Đại Học Ngân Hàng

500,000

Anh Thành

Nhà máy in

1,000,000

Chị Hằng

Sài gòn

250,000

Chị Trang

Sài gòn

250,000

Anh Trương Lệ

Phi lộc

300,000

Anh Hoàng

Vĩnh hòa

100,000

Anh Hiệp

Đông Phú

300,000

Cha Dung

Giáo xứ Bà Trà

2,000,000

Anh Sơn

Hóa giang

500,000

Anh Thành

Phi Lộc

300,000

Anh Nam

Đông phú

300,000

Anh Tuyền

Đông phú

200,000

Anh Luật

Đông phú

500,000

Anh Hà Phúc

Phi Lộc

700,000

Anh Thẩm

Phi lộc

500,000

Anh Thanh

Phi lộc

500,000

Anh Hoan

Phi lộc

500,000

Anh Nga

Rể ông Kính Phi lộc

200,000

Cô Hảo

SG

500,000

Anh Đỗ

SG

1,000,000

Anh Hảo

Tân hóa

800,000

Anh Lành

Tân hóa

500,000

Anh Hoàng Nam

Phi lộc

100,000

Anh Hoàng Quế

Phi lộc

100,000

Anh Hùng

500,000

Anh Nguyễn Quang

Phi lộc

500,000

5 đội bóng

2,500,000

Anh Hoàng Thu

Phi lộc

100,000

Anh Chiến

Tân hóa

200,000

Tổng thu:24,200,000

Chi năm 2015

Nội dung

Chi

Ghi chú

Giáo lý viên xứ Phi lộc

2,000,000

Đám cưới anh Hà (Tân hóa)

550,000

Đám tang anh Dương

500,000

Xin lễ cầu nguyễn linh hồn

500,000

Xin lễ và thăm anh Kim

2,500,000

Đám cưới anh Thẩm

500,000

Đám cưới anh Hùng

500,000

Giúp đỡ con anh An (thái thịnh)

1,000,000

Khuyến học giáo xứ Phi lộc

3,000,000

Thăm chị Điệp daklak

360,000

Bóng đá Noel 2015

6,000,000

Giải bóng đá tết giáo xứ

8,000,000

Xin lễ cầu hồn bà cố Huê

500,000

Quà tiếp khách

1,200,000

Banderol,giấy bút,truyền thông

2,000,000

Thăm bệnh nhân (Tân hóa)

500,000

Tổng chi: 29,610,000

  • Tổng thu - tổng chi: 24,200,000 - 29,610,000 =-5,410,000

Ông chủ tịch Hồ Phi Trọng đóng góp cho Hội đồng hương số tiền 5,410,000 để bù vào số tiền chi âm ở trên, nên tính đến ngày 30/04/2016 Hội đồng hương chúng ta không nợ và cũng không còn ngân quỹ. Tiền gây quỹ năm nay sẽ được thu từ các Hội viên và sự ủng hộ của các ân nhân.

  • Từ năm nay Hội đồng hương sẽ thực hiện theo điều lệ của Hội đồng hương (nghĩa là quyền lợi và nghĩa vụ đi liền kèm với nhau cho từng Hội viên, nên những thành phần nào không tham gia Hội viên thì coi như không nằm trong danh sách Hội đồng hương)

Báo cáo ngày 28/4/2016

Thủ quỹ

(đã ký)

Nguyễn Thị Loan