Địa chỉ Giáo xứ Phi Lộc

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 4157 | Cật nhập lần cuối: 1/16/2021 8:12:47 AM | RSS

Giáo xứ Phi Lộc

Địa chỉ Giáo xứ Phi Lộc


GIÁO XỨ PHI LỘC

* Địa chỉ: xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
* Điện thoại: (84)(38)367-4104
* Năm thành lập: 1846
* Số giáo dân (năm 2008): 2.874
* Nhà thờ xứ: Xây dựng lần 2 (năm 1997)
* Linh mục quản xứ đương nhiệm: Cha Fx. Phan Văn Quyền