Luận về cái chết

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3320 | Cật nhập lần cuối: 9/7/2013 1:22:37 AM | RSS

Già mà chết, gọi là lão tử
Đang sống phây phây, lăn đùng ra chết gọi là mạnh tử
Mập quá, đứt gân máu chết gọi là khổng tử
Homeless, lạnh quá chết đầu đường xó chợ gọi là hàn mạt tử
Bom đạn lượm về chơi, nổ chết gọi là nghịch tử
Ăn cướp nhào vô nhà chém chết thành nhiều khúc là phân tử
Chết mà không hề hấn gì gọi là nguyên tử
Bị vợ đánh mà chết gọi là nhừ tử
Phong hàn mà chết gọi là cảm tử
Chấy rận nhiều quá, chết gọi là chí tử
Máy móc trong nhà hư, thò tay vào sửa mà chết gọi là điện tử
Đi lính mà chết gọi là quân tử
Thi hành công vụ mà chết gọi là công tử
Đi ngựa té chết gọi là mã tử
Đang đi ngoài đồng sét đánh chết gọi là thiên tử
Chết ... giùm người khác gọi là thế tử
Đi vào rừng bị cọp vồ chết gọi là lâm tử
Lụy tình mà chết gọi là ái tử
Chết lảng xẹt gọi là lãng tử
Học giỏi quá, siêng quá mà chết gọi là tài tử
Ăn tiệc lớn bội thực chết là chuyện thường. Ăn tiệc nhỏ mà cũng chết gọi là .. tiểu yến tử
Chết trong nhà thờ gọi là thánh tử
Chết trong chùa gọi là tự tử
Chết trong cung điện vua chúa gọi là hoàng tử
Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Con trai chết gọi là nam tử
Con gái chết gọi là xử tử
Em chết gọi là đệ tử
Thầy chùa chết gọi là sư tử
Các thầy giáo hè nhau chết một lượt gọi là chữ đồng tử