Thông báo Thu - Chi ngày họp đồng hương 01-05-2016

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2461 | Cật nhập lần cuối: 5/21/2016 5:08:31 PM | RSS

BẢNG THU CHI NGÀY HỌP ĐỒNG HƯƠNG GIÁO XỨ PHI LỘC 01-05-2016

STT

Diễn giải

Thu

Chi

Ghi chú

1. Ủng Hộ Quỹ

1

Thầy Nguyễn Tấn Đức

500,000 ₫

2

Phan Cửu

500,000 ₫

3

Cô Huệ - Q9

500,000 ₫

4

Cô Hằng

500,000 ₫

5

Cô Huệ

500,000 ₫

6

Cô Trang

300,000 ₫

7

Không tên

30,000 ₫

8

Nguyễn Văn Hồng

100,000 ₫

9

Không tên

20,000 ₫

10

Nguyễn Văn Hoan

200,000 ₫

11

Nguyễn Văn Quang

500,000 ₫

12

Anh Chất

500,000 ₫

13

Không tên

100,000 ₫

14

Không tên

200,000 ₫

15

Nguyễn Thị Ngân

100,000 ₫

16

Gia đình Đại Lợi

4,000,000 ₫

17

Hoàng Công Minh

300,000 ₫

18

Đặng Anh Tú

200,000 ₫

19

Nguyễn Văn Tá

100,000 ₫

20

Nguyễn Văn Dương

200,000 ₫

21

Đặng Xuân Huy

200,000 ₫

22

Không tên

50,000 ₫

23

Ông Khoa (Đông Phú)

500,000 ₫

24

Không tên

200,000 ₫

25

Nguyễn Trung Quang (PL)

1,000,000 ₫

26

Hoàng Văn Đoài

300,000 ₫

27

Vợ Chồng Trọng Nga

1,000,000 ₫

28

Gd Vinh Lợi

1,000,000 ₫

29

Gd Minh Hiền

1,000,000 ₫

30

Hồ Thị Tâm

200,000 ₫

31

Hồ Hoài Thăng

200,000 ₫

32

Đinh Văn Hoan

500,000 ₫

33

Không tên

200,000 ₫

34

Đặng Văn Hiệp

1,000,000 ₫

35

Không tên

100,000 ₫

36

Nguyễn Văn Thọ

200,000 ₫

37

Không tên

100,000 ₫

38

Hồ Phi Tuấn

500,000 ₫

39

Nguyễn Văn Thanh

500,000 ₫

40

Đinh Hoàng Thượng

200,000 ₫

41

Hồ Văn Tuế

200,000 ₫

42

Không tên

100,000 ₫

43

Anh Sâm (Đp)

500,000 ₫

44

Hồ Phi Qúy

500,000 ₫

45

Cha Tiếp

1,000,000 ₫

46

Đinh Văn Nam

1,000,000 ₫

47

Anh Phan Hạnh

1,000,000 ₫

2. Các khoản chi

1

Đặt bàn ăn

14,600,000 ₫

10 bàn ăn

2

Gửi tiền nến trụ sở Vinh

1,000,000 ₫

3

Âm Thanh

1,400,000 ₫

4

Bia

1,540,000 ₫

5 thùng

5

Nước ngọt + nước lọc + khăn ướt

1,050,000 ₫

4 nước ngọt + 2 nước lọc

6

Hoa

320,000 ₫

7

Giao lưu đá banh giáo xứ Cẩm Trường

1,000,000 ₫

8

Gửi tiền 3 cha quê hương

1,500,000 ₫

9

Anh Trọng chi

800,000 ₫

Tổng

22,600,000 ₫

23,210,000 ₫

Tồn cuối

-610,000

Âm 610,000đ

Ban Kiểm tra: Ông Hồ Phi Trọng, anh Nguyễn Văn Lành, chị Nguyễn Thị Hằng.