Xóm tôi

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 3153 | Cật nhập lần cuối: 3/16/2018 10:35:00 AM | RSS

Xóm nhà tôi nghèo như nhau nên khỏi
Làm hàng rào chi mất công

Để cho vui mấy đứa nhỏ xúm trồng
Mấy cây bông dành cúng rằm
Đem chưng bàn thầy học
Phía đàng sau ít bụi sả bụi gừng
Rau thơm bạc hà cây ớt hiểm
Tới khi cần ra hái nhổ tươi chong!

Phần trước liền nhau thành một dãy
Bện lá chuối khô làm banh đá sẳn sân
Ranh chưa có cho người và cho đất
Thấy vắng là tìm như nam châm
Từ giao thông hào dọc theo đường cái
Mấy đứa nhỏ xưa giờ chia hai phe
Không còn kiểu đánh trổng đánh u chí chóe
Đạn réo vì vèo, đạn thiệt... nhớ cho nghe!!!