ĐAN VIỆN CÁT MINH HUẾ

[ point evaluation4.9/5 ]18 people who voted
Đã xem: 11784 | Cật nhập lần cuối: 7/7/2020 7:54:11 AM | RSS

ĐAN VIỆN CÁT MINH HUẾ

     Thành lập: Do đan viện Cát Minh Hà Nội thành lập năm 1909. Năm 1974, di chuyển vào Bình Triệu vì tình hình chiến tranh. Năm 1996, đã tái lập đan viện Cát Minh Huế.

    Nhân sự: Khấn trọn 9, khấn tạm 2, tập sinh 8, thỉnh sinh 7, dự tu 10.

    Địa chỉ: 34 Kim Long, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên.

   Đt: 054 530973
   Email: Catminhh@dng.vnn.vn

   Bề trên đương nhiệm: Mẹ. M. Ange Nguyễn Thị Nhạn, sinh 24-12-1937, khấn 8-12-1962.