DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG TẠI VIỆT NAM

[ point evaluation5/5 ]5 people who voted
Đã xem: 14134 | Cật nhập lần cuối: 7/6/2020 11:51:14 PM | RSS

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG TẠI VIỆT NAM

   Theo lời thỉnh cầu của cha Cordier, bề trên giáo phận Nam Vang, Nhà Mẹ Portieux gửi 6 nữ tu Chúa Quan Phòng đến Cù Lao Giêng, thuộc tỉnh An Giang ngày 12-1-1876, lúc đó Cù Lao Giêng thuộc địa phận Nam Vang. Ngay những tuần lễ đầu, các chị đã nhận nuôi những trẻ em bị bỏ rơi. Đó là khởi điểm của ấu nhi viện và cô nhi viện. Tiếp đến, các chị xây bệnh viện để giúp đỡ cho mọi tầng lớp dân chúng, thu nhận những bệnh nhân nan y.

   Năm 1880, các chị mở tập viện với 6 thiếu nữ Việt Nam đầu tiên. Năm 1881, các chị được giáo quyền mời đi thiết lập cơ sở tại Nam Vang và lập ấu nhi viện, cô nhi viện, dưỡng lão viện và ký túc xá tại đây.

   Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse, 19-3.

   Linh đạo: Sống phó thác cho Chúa Quan Phòng.

   Tinh thần: Phó thác, đơn sơ, khó nghèo và bác ái. Đó là 4 nhân đức mà Đấng Sáng lập trối lại cho nữ tu Chúa Quan Phòng như 4 cột trụ chống đỡ toà nhà Hội dòng.

   Mục đích: Thể hiện tình thương nhân hậu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

   Tôn chỉ: Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô.

   Hoạt động: Truyền giáo, giáo dục, y tế, công tác mục vụ tại các xứ đạo: dạy giáo lý, ca đoàn, sinh hoạt giới trẻ, hướng dẫn các gia đình, thăm viếng và công tác xã hội từ thiện.

   Nhân sự: Tổng số nữ tu khoảng 5.000 người, trên 4 châu lục. Riêng dòng Chúa Quan Phòng nhánh Portieux có khoảng 1.000 nữ tu, hiện diện trong 7 quốc gia.

    Tại Việt Nam: có 85 cộng đoàn, gồm 6 cộng đoàn lớn và 79 cộng đoàn nhỏ rải rác trên 13 tỉnh và thành phố, từ Kontum đến mũi Cà Mau, với số nữ tu là 456 người, 44 tập sinh, 33 thỉnh sinh, 74 đệ tử.

   Điều kiện gia nhập:

   - Học lực: Tốt nghiệp phổ thông trung học.

   - Sức khoẻ tốt.

   - Trí phán đoán lành mạnh, có ý hướng ngay lành.

   Địa chỉ trụ sở Giám tỉnh Việt Nam: 362 Tầm Vu, Hưng Lợi, Cần Thơ. Đt: 071 838146. Email: providencect@hcm.vnn.vn

24 Trần Cao Vân,Q.3,Tp.HCM. Điện thoại: 08 8292180

Phụ trách: Nt. Maria Valéria Phạm Thị Huyện

   Bề trên Tổng quyền: Nt. Jacqueline Heinrich, sinh 1944,  khấn dòng 1965.

   Mẹ bề trên Giám tỉnh đương nhiệm: Nt. Marie Emmanuel Nguyễn Thị Phiến, sinh 1942, khấn dòng 1962.