DÒNG ĐỒNG CÔNG

[ point evaluation4.8/5 ]17 people who voted
Đã xem: 15794 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2020 1:15:15 AM | RSS

DÒNG ĐỒNG CÔNG (C.M.C.: CONGREGATIO MATRIS COREDEMPTRICIS - CONGREGATION OF MOTHER CO-REDEMPTRIX)

    Lược sử: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, quen gọi là dòng Đồng Công, được chính thức thành lập theo Giáo luật ngày 2-2-1953 tại xứ Liên Thuỷ, giáo phận Bùi Chu.
    Vị sáng lập dòng là linh mục Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, sinh 19-11-1906, thụ phong linh mục 22-5-1937, khấn trọn đời 2-2-1955. Ngài là vị Bề trên tiên khởi của dòng. Được sự uỷ thác của Tổng Tu nghị năm 1970, ngài tiếp tục hướng dẫn hội dòng cho tới ngày nay.

   Châm ngôn: “Non ministrari, sed ministrare”: không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mt 20, 28).

   Mục đích: Dòng được thành lập nhằm mục đích đào tạo các linh mục, tu sĩ thánh thiện phục vụ công cuộc truyền giáo và Phúc Âm hoá dân tộc.

   Hoạt động: Hoạt động chính của dòng hướng theo mục tiêu truyền giáo.
   Ở hải ngoại, ngoài việc phụ trách các giáo xứ người Việt, dòng còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: phục vụ giáo sĩ dưỡng đường, truyền bá lòng sùng kính Mẹ Maria bằng việc phát hành Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ và tổ chức Ngày Thánh Mẫu hàng năm cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại...
   Tại Việt Nam, do hoàn cảnh chưa thuận tiện, công việc chính của các tu sĩ là nêu bật chứng tá Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện chiêm niệm. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu của các giáo xứ, dòng cũng tổ chức các lớp huấn luyện giáo dân thực thi sống Tin Mừng trong môi trường gia đình và xã hội.

   Nhân sự: Dòng hiện có khoảng 700 tu sĩ trên cả thế giới. Tại Việt Nam, gồm có 360 tu sĩ vĩnh thệ, 170 tu sĩ hạn thệ, 10 tâïp sinh, không kể số dự tu. Hiện chỉ còn lại 2 cơ sở: một tại Thủ Đức, giáo phận TP. Hồ Chí Minh và một cơ sở tại giáo xứ Giang Điền giáo phận Xuân Lộc.

   Điều kiện tuyển chọn: Để gia nhập dòng Đồng Công, các chí nguyện sinh chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo Giáo luật đòi hỏi.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
521 tỉnh lộ 43, Tam Phú, Thủ Đức,
TP. HCM. Đt: 08 8968471.
Email: avemaria@hcm.vnn.vn

   Danh sách linh mục
1. Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, sinh 1906, lm 1937. Đt:  8977027.
2. Bernađô Maria Bùi Khải Hoàn (Trung), sinh 1919, lm 1947. Đt:  8910676.
3. Augustinô Maria Nguyễn Hiến Tân, sinh 1922, lm 1951. Đt: 8979301.
4. Augustinô Maria Đặng Ngọc Hưởng, sinh 1925, lm 1963. Đt: 061 866035.
5. Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, sinh 1931, lm 1967. Đt:  8968471.
6. Micae Maria Nguyễn Trung Giáo, sinh 1935, lm 1973. Đt:  8968471.
7. Gioan Bosco Maria Phạm Ngọc Liên, sinh 1941, lm 1973. Đt:  8968471.
8. Tađêô Maria Đinh Trí Thức, sinh 1939, lm 1975. Đt: 8979301.
9. Stêphanô Maria Phạm Cao Đích, sinh 1948. Đt: 8968471.
10. Antôn Claret Maria Nguyễn Ngọc Lâm, sinh 1948. Đt: 8968471.
11. Henricô Maria Đinh Viết Phục, sinh 1951. Đt: 061 866035.