DÒNG KÍN CARMEL

[ point evaluation4.5/5 ]84 people who voted
Đã xem: 20270 | Cật nhập lần cuối: 7/6/2020 3:54:03 PM | RSS

DÒNG KÍN CARMEL (CÁT MINH, O.C.D.: ORDRE DES CARMES DÉCHAUX - ORDER OF DISCALCED CARMELITE)

   Lược sử: Đời sống đan sĩ có nguồn gốc từ thời Cựu Ước xa xưa và nhận ngôn sứ Êlia (năm 854 trước CN) làm tổ phụ. Từ thế kỷ XIII, dòng đi vào lịch sử với một nhóm ẩn sĩ sống trên núi Carmel ở thánh địa. Anh em ẩn sĩ đã xin Thánh Albert, Thượng phụ Jerusalem, soạn cho một bản luật và được Đức Giáo hoàng Innocens IV phê chuẩn năm 1247. Thế kỷ XV, Chân phước Joan Soreth đã thành lập dòng nữ Cát Minh. Vì hoàn cảnh dịch tễ, tiếp đến chiến tranh, đói kém tại châu Âu năm 1437, sức khoẻ con người suy yếu nên luật dòng được giảm chế. Thánh Têrêxa Avila, cùng với sự cộng tác của Thánh Gioan Thánh Giá, muốn lấy lại luật nguyên thuỷ, đã thành lập Đan viện Cát Minh Cải tổ đầu tiên tại thành Avila ngày 24-8-1562.

   Năm 1585, nhóm cải tổ đã tách ra thành tỉnh dòng tự trị với tên gọi Ordre des Carmélites Déchaussées (OCD), cũng gọi là Cát Minh đi chân không (đi xăng đan) hay Cát Minh Têrêxa, để phân biệt với dòng Cát Minh giảm chế hoặc Cát Minh lớn (OC).

   Năm 1604: Dòng Cát Minh Cải tổ được thành lập ở Pháp.
   Carmel Lisieux (Pháp) lập Cát Minh Sài Gòn là Cát Minh đầu tiên ở Việt Nam năm 1861, do Mẹ Philomène de L’Immaculée Conception.

   Sau đó, Cát Minh Sài Gòn lập Cát Minh Hà Nội (1895).
   Cát Minh Hà Nội lập Cát Minh Huế (1909) và Cát Minh Bùi Chu (1923).
   Cát Minh Huế lập Carmel Jaro Iloilo (1923) ở Philippines và Carmel Cholet (1925) ở Pháp. Cát Minh Thanh Hoá (1929) là Cát Minh Nha Trang hiện nay.

   Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh, 16-7.

   Châm ngôn: “Tôi nhiệt thành vì vinh quang Thiên Chúa” (1V 19,14a).

   Mục đích và hoạt động: Sống đời chiêm niệm thuần tuý, phục vụ Giáo Hội bằng yêu mến, cầu nguyện và hãm mình trong cô tịch, thinh lặng, đặc biệt cầu cho Hàng Giáo phẩm và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, lao động theo khả năng.

   Số cộng đoàn ở Việt Nam:  TP. HCM 2, Huế 1, Nha Trang 1, Ban Mê Thuột 1. Mỗi cộng đoàn là một đan viện biệt lập.

   Điều kiện tuyển chọn:
   - Yêu thích đời sống cầu nguyện, chiêm niệm, khao khát đức ái hoàn hảo,
   - Có đời sống nội tâm, biết sống thinh lặng,
   - Sức khoẻ khả quan, trí phán đoán lành mạnh,
   - Có tinh thần trách nhiệm, cởi mở, vị tha và khả năng sống cộng đoàn.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
   Gasa Generalizia Dei Carmelitani
   Scalzi Corso d’Italia, 38-00 198- Roma-Italy.
   Tel: (06) 854 431. Fax: (06) 85 350 206
   Email: ocdinfo@pnc.net