DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES

[ point evaluation5/5 ]35 people who voted
Đã xem: 28597 | Cật nhập lần cuối: 7/13/2020 11:54:41 PM | RSS

DÒNG THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES (S.P.C.: SOEURS SAINT PAUL DE CHARTRES)

   Lược sử: Dòng Thánh Phaolô thành Chartres được thành lập năm 1696 do cha Louis Chauvet, cha sở Levesville la Chenard, một họ đạo nhỏ vùng Beauce nước Pháp, cách Chartres 40km, với sự cộng tác của cô Marie Anne de Tilly để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của dân làng.

    Trước hết, cha mở trường để mọi trẻ em trong họ đạo được đi học. Cộng đoàn tiên khởi gồm cô Marie Michaux và cô Barbe Foucault.  Các cô tập họp các trẻ em để chúng học giáo lý, học chữ và đan sợi.

    Năm 1708, Đức cha Paul Godet des Marais công nhận dòng và chuyển về Chartres, lấy thánh hiệu của ngài để đặt tên cho dòng mới. Dòng phát triển mạnh nhanh chóng trong giáo phận Chartres.

   Năm 1727, dòng được mời gọi đi truyền giáo ở Cayenne. Qua cuộc ra đi đầu tiên đến Nam Mỹ này, dòng nhận thêm ơn gọi thừa sai, cho đến bây giờ dòng vẫn trung thành hiện diện tại đó…

   Năm 1848, dòng đến Hong Kong. Năm 1860, theo yêu cầu của Đức cha D. Lefèbvre, hai nữ tu dòng Thánh Phaolô đặt chân lên đất Việt Nam với nhiệm vụ săn sóc trẻ em mồ côi tại Viện Thánh Nhi ở Sài Gòn.

   Năm 1861, Mẹ Benjamin được bổ nhiệm làm bề trên chính miền Viễn Đông. Ngay trong năm 1861, dòng đến phục vụ tại bệnh viện Biên Hoà và Mỹ Tho. Năm 1862, dòng tới Bà Rịa.

   Năm 1866, Mẹ Benjamin mở Tập viện tại Sài Gòn để huấn luyện các nữ tu Á Đông. Dòng đến miền Bắc năm 1883 và miền Trung năm 1889.

   Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 900 nữ tu phục vụ trong 3 tỉnh dòng: Sài Gòn, Đà Nẵng và Mỹ Tho, chuyên lo loan báo Tin Mừng của Chúa qua việc giáo dục, chăm sóc bệnh nhân và những công việc xã hội, vì hạnh phúc tha nhân, luôn nhớ lời Chúa Giêsu: “Những gì các con đã làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Thầy, là các con làm cho chính Thầy” (Mt 25,40).

   Bổn mạng: lễ Thánh Phaolô trở lại (25-1) và lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô (29-6) hằng năm.

   Mục đích: Nữ tu tông đồ với sứ mạng bác ái, sống trong tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, dũng cảm và được nuôi dưỡng bằng linh đạo quy về Chúa Kitô và Mầu nhiệm Vượt Qua.

   Hoạt động:
- Giáo dục trẻ em.
- Chăm sóc bệnh nhân.
- Giúp đỡ những người bất hạnh, đặc biệt những người bị lãng quên hơn hết với tấm lòng ưu ái.

   Điều kiện tuyển chọn:
- Thiếu nữ từ 18 đến 22 tuổi, đã tốt nghiệp phổ thông cấp III. Nếu lớn hơn, phải học xong đại học,
- Có ý hướng ngay lành và trưởng thành tâm linh,
- Thuộc gia đình Công giáo tốt,
- Có trí phán đoán lành mạnh,
- Có đủ sức khoẻ.

   Nhân sự: Hiện nay, dòng Thánh Phaolô có hơn 4.000 nữ tu phục vụ tại 29 quốc gia trên năm châu.
Ở Việt Nam có 3 tỉnh dòng: Sài Gòn 37 cộng đoàn với 400 tu sĩ. Đà Nẵng gồm 48 cộng đoàn với 443 tu sĩ và Mỹ Tho gồm 28 cộng đoàn với 138 tu sĩ.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
Via Della Vignaccia 193
00163 Roma, Italy.
Tel: 0039 (06) 66 418936
Fax: 0039 (06) 66 414013
Email: spc.rome@tiscainet.it
* Tỉnh dòng Sài Gòn
Địa chỉ: 4 Tôn Đức Thắng, P. Bến
Nghé, Q.1, TP.HCM.
Đt: 08 8223387.
Email: spc-saigon@hcm.vnn.vn
Bề trên Giám tỉnh: Nt. Maria Ngô Thị Mai Anh, sinh 20-10-1950, khấn dòng 29-6-1973.

* Tỉnh dòng Đà Nẵng
Địa chỉ: 47 Yên Bái, TP. Đà Nẵng.
Đt: 0511 824735.
Fax: (0511) 893 058
Email: phaolodn@dng.vnn.vn
Bề trên Giám tỉnh: Nt. Madeleine Cái Thị Hồng Á, sinh 17-5-1943, khấn dòng 28-8-1966.

* Tỉnh dòng Mỹ Tho
Địa chỉ: 14 Hùng Vương, P. 7,
TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Đt:  073 873589.
Email: phaolomytho@hcm.vnn.vn
Bề trên Giám tỉnh: Nt. Jacqueline Nguyễn Thị Ánh, sinh 1-3-1926, khấn dòng 2-2-1949.