HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

[ Điểm đánh giá5/5 ]7 người đã bình chọn
Đã xem: 9951 | Cật nhập lần cuối: 9/8/2014 6:06:27 AM | RSS

HỘI DÒNG ĐA MINH THÁNH TÂM

    Lược sử: Thể theo ý các Đấng Bản quyền các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Lạng Sơn, Toà Thánh chấp thuận cho thành lập một hội dòng nữ Đa Minh chung.

   Ngày 30-10-1955, chị em thuộc các giáo phận trên đã tập trung về Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh tại cây số 9, Hố Nai, Biên Hoà, dưới sự điều hành của cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền, O.P.

  Ngày 21-1-1958, Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, giám mục giáo phận Sài Gòn, đã ký sắc lệnh thành lập một hội dòng mới tại giáo xứ Thánh Tâm, Hố Nai, và - theo ý Toà Thánh - vẫn mang danh là Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam, thánh hiệu Catarina Sienna, và cùng giữ bản Hiến pháp Toà Thánh đã châu phê ngày 21-3-1951.

   Cơ sở: Gồm 14 cộng đoàn tại 3 giáo phận: Xuân Lộc 9, TP. HCM 4 và 1 thí điểm truyền giáo tại Long Xuyên.

   Nhân sự:  Tại Việt Nam có 188 tu sĩ (khấn trọn 141, khấn tạm 47), 18 tập sinh, 16 tiền tập, 63 thỉnh sinh. Tại Hoa Kỳ có 91 tu sĩ (khấn trọn 62, khấn tạm 29), 5 tập sinh, 13 tiền tập, 9 thỉnh sinh.

   Trụ sở chính:
155/5 khu phố 9, P. Tân Biên,
TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Đt: 061 881263
Email: dndmttcl@hcm.vnn.vn

   Bề trên đương nhiệm: Nt. Maria Trần Thị Sâm, sinh 1947, khấn 1964.