HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

[ point evaluation2.5/5 ]2 people who voted
Đã xem: 8588 | Cật nhập lần cuối: 7/6/2020 10:06:27 PM | RSS

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN (GP. VĨNH LONG)

   Thành lập: Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn được Đức cha Dominique Lefèbvre Ngãi thiết lập tại Cái Mơn năm 1844.
   Đời vua Thiệu Trị, việc bắt đạo bớt phần gay gắt. Trong tình trạng đó, Đức cha Lefèbvre thấy cần có nhiều nữ tu cộng tác trong việc truyền giáo, nên đã sai bốn chị thuộc cộng đoàn Cái Nhum đến Cái Mơn thành lập cộng đoàn mới.
   Mùa thu năm 1844, bốn chị em đến tạm trú trong nhà ông trùm Bốn. Sau đó, cha Fontaine Phẩm cho làm một nhà lá đơn sơ bên kia sông nhà thờ Cái Mơn cho các chị.
   Tháng 10 năm đó, Đức cha Ngãi bị bắt tại Cái Nhum, các chị ở Cái Nhum di tản đến tá túc tại Cái Mơn.
   Năm 1846, Cái Mơn bất ổn, cộng đoàn Cái Mơn lại phải rút về Cái Nhum.
   Năm 1847, Đức cha Ngãi lại phái bốn chị nhà phước Lái Thiêu đến Cái Mơn tập hợp chị em đã tản mát về chung sống trong một nhà.
   Năm 1851, Đức cha J.C. Miche Mịch thấy cộng đoàn khá đông nên đặt bà Matta Lành làm Bà Nhất và Maria Trinh làm Bà Nhì để điều khiển Hội dòng. Đó là những bề trên tiên khởi. Từ đó, Hội dòng chính thức mang danh hiệu dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

   Châm ngôn: Tất cả cho truyền giáo, hy sinh cho truyền giáo.

   Nhân sự và cộng đoàn: Hội dòng hiện có 105 cộng đoàn phục vụ tại Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, với số tu sĩ: khấn trọn 239, khấn tạm 70, tập sinh 18, tiền tập 25, đệ tử 120.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành,
huyện Chợ  Lách, tỉnh Bến Tre.
Đt: 075 875146.
Email: caimonmtg@hcm.vnn.vn

   Tổng phụ trách: Nt. Anê Nguyễn Thị Phụng, sinh 10-5-1946, khấn dòng 26-7-1968.

   Trụ sở tại Tp.HCM
100 Chiến Thắng, Phú Nhuận, Tp.HCM
 Đt: 08 8454239
 Phụ trách: Maria Thạch Thị Thể.