HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

[ point evaluation5/5 ]13 people who voted
Đã xem: 13917 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2020 6:06:27 AM | RSS

   Lược sử: Năm 1932, Toà Thánh ban Sắc lệnh thành lập giáo phận Thanh Hoá tách ra từ giáo phận Phát Diệm, và đặt dưới quyền Đức cha Louis de Cooman Hành. Thánh Bộ Truyền giáo cũng gửi văn thư Prot. số 3.836/32, đề ngày 9-1-1932, cho đấng đại diện tông toà Thanh Hoá, ban phép thành lập dòng Mến Thánh Giá giáo phận Thanh Hoá. Vì lý do đó, dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm được tách thành hai Hội dòng độc lập. Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá được khai sinh.
Năm 1954, cùng với đồng bào, đa số chị em Mến Thánh Giá Thanh Hoá đã di cư vào miền Nam và Nhà Mẹ được thiết lập tại Tân Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng (nay là Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng), thuộc giáo phận Đà Lạt, dưới sự hướng dẫn ban đầu của Đức cha Louis de Cooman, đấng cải tổ dòng; sau đó là Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, và hiện nay là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

   Ngày 23-1-2002, qua văn thư của Bộ Phúc Âm hoá Các Dân tộc mang số 5.869/01, Đức Hồng y Tổng Trưởng đã chấp thuận cho việc tách rời hai miền Thanh Hoá-Đà Lạt thành hai hội dòng độc lập (Prot. số 0301/2002). Ngày 2-2-2002, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã thiết lập một hội dòng đời sống thánh hiến trong giáo phận của ngài. Đó là ngày khai sinh của Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

   Nhân sự: Khấn trọn 229, khấn tạm 123, tập sinh 47, tiền tập 20, đệ tử 150.

   Số cộng đoàn: Việt Nam  31, Hoa Kỳ 3, Đài Loan 1.
   Số Nhà Trẻ: Tại Việt Nam 20, Hoa Kỳ 2.  

   Địa chỉ Nhà Mẹ: 
Hội dòng MTG Đà Lạt, 115 Lê Lợi -
Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Đt: 063 864730.
Email: mtgdl@hcm.vnn.vn

   Trụ sở liên lạc tại TP. HCM:
Cộng đoàn Hoàng Anh
448/6 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3
TP. HCM. Đt: 08 9316236.
Phụ trách: Nt. Anna Trần Thị Trúc

   Tổng phụ trách: Nt. Marie Madeleine Hoàng Thị Cúc, sinh 22-12-1946, khấn dòng 10-5-1967.