HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC - CẦN THƠ

[ point evaluation5/5 ]3 people who voted
Đã xem: 8332 | Cật nhập lần cuối: 7/14/2020 6:06:27 AM | RSS

   Lược sử: Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức có nguồn gốc từ các chị nhà phước thuộc giáo phận Bắc Ninh. Năm 1954, một số chị em nhà phước Bắc Ninh đã di cư vào Nam tiếp tục nếp sống tu trì.
   Năm 1961, cha Gioan Baotixita Đào Duy Du, một linh mục gốc Bắc Ninh, giúp chị em nhà phước Bắc Ninh trong Nam cải tổ và đặt viên đá đầu tiên xây dựng cơ sở vật chất tại Thủ Đức. Được sự đồng ý của Đức Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt giúp huấn luyện các chị em nhà phước Bắc Ninh. Từ đó, chị em cùng tuân giữ Hiến chương và Nội quy của hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

   Năm 1970, hội dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh ra đời, có Bề trên Cả và Ban Tổng Cố vấn riêng. Từ năm 1975, thiết lập tập viện riêng. 
   Năm 1990, cùng bảy Hội dòng Mến Thánh Giá thuộc Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh thử nghiệm Hiến chương mới.
   Năm 1995, Toà Thánh chấp thuận đổi tên thành dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

  Cộng đoàn: Hội dòng có 13 cộng đoàn trên 4 giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Cần Thơ và Đà Lạt.

  Nhân sự: khấn trọn 65, khấn tạm 30, tập sinh 10, tiền tập 6, đệ tử 70.

  Địa chỉ Nhà Mẹ:
Khu tu viện: 26, đường 6, Kp. 2
P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
Đt: 08 8964001.
Email: khan@bdvn.vnd.net
Khu nhà trường: 32 đường 8, Kp. 2,
P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh. Đt: 08 8960411.

   Tổng phụ trách: Nt. Anna Phạm Thị Khấn, sinh 1953, khấn 1971.

 

   Lược sử: Hội dòng Mến Thánh Giá Cầøn Thơ được thành lâäp năm 1975 tại Sóc Trăng, do Đức cha Phaolô Nguyêãn Văn Bình, vị giám mục tiên khởi của giáo phận Cần Thơ, nhằm đáp ứng nhu cầu truyền giáo trong giáo phận.
   Năm 1961, Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền đã hướng dẫn Hội dòng sống theo linh đạo Mến Thánh Giá.

   Ngày 11-5-1971 Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang ký văn bản thành lập dòng và Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã phê chuẩn Hiến chương của dòng ngày 16-9-2000, đây là kim chỉ nam hướng dẫn chị em sôáng theo tôn chỉ, mục đích và sứ mạng dòng  Mến Thánh Giá, một hội dòng do Đức  cha Lambert de la Motte sáng lập tại Việt Nam năm 1670.

   Cộng đoàn: Nhà Mẹ tại thị xã Sóc Trăng, 1 cộng đoàn tại 2A Lương Hữu Khánh, quận 1, TP. HCM và 18 cộng đoàn đang phục vụ trong giáo phận Cần Thơ.

   Nhân sự: Khấn trọn 79, khấn tạm 14, tập sinh 11, tiền tập 8, đệ tử 45.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
99 Lương Định Của, thị xã Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng. Đt: 079 820484.
Email: hdmtgct@hcm.vnn.vn

    Tổng phụ trách: Nt. Dorothée Lê Thị Ngọc Anh.

   Trụ sở tại Tp.HCM
2A Lương Hữu Khánh, Q.1, Tp.HCM
Đt: 08 9250727
Phụ trách: Nt. Marie Isidore Võ Thị Ngọc Anh.