TU ĐOÀN ẢNH PHÉP LẠ

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 6678 | Cật nhập lần cuối: 8/18/2014 2:06:27 PM | RSS

   Lược  sử: Hội dòng Chị em Ảnh Phép LạÏ bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa đối với người dân tộc tại giáo phận Kontum và được Đức Mẹ Maria dẫn dắt trong bàn tay nhân hậu, qua những thăng trầm của giáo phận đến hôm nay. Hội dòng đã chuẩn bị từ lâu và đã được Toà Thánh chuẩn y ngày 3-2-1947. Giám mục bản quyền giáo phận, Đức cha Jean Liévin Sion Khâm, chính thức công bố thành lập ngày 6-4-1947, với danh xưng là “Filles de la Médaille Miraculeuse” và được dịch là Chị Em Ảnh Phép LạÏ.

   Bổn mạng: Chị Em Ảnh Phép Lạ chuyên chăm noi gương Đức Trinh Nữ Maria và đặc biệt chọn ngày 21-11 là ngày bổn mạng của dòng.

   Mục đích: “Hội dòng này có mục đích tạo điều kiện cho các em thiếu nữ Công giáo người dân tộc đạt đến môät đời sống tu sĩ chân thật, trong khung cảnh thích hợp với khả năng và tâm tính của họ” (Báo cáo của Hội dòng gửi Đức Khâm sứ Toà Thánh tại Việt Nam ngày 10-6-1971).

   Điều kiện tuyển chọn:
- Khoẻ mạnh về mặt thể chất và tinh thần.
- Có ý hướng ngay lành.
- Có khả năng trở nên một con người trưởng thành về mặt nhân bản và tôn giáo để sống trong tập thể, thực thi các sinh hoạt của cộng đoàn (HP số 56).
- Ứng sinh phải qua lớp 12.

   Nhân sự: 56 chị đã khấn và khấn từng năm và một số đệ tử.

   Địa chỉ:
14 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất,
Thị xã Kontum. Đt: 060 863240
Email: anhphepla@dng.vnn.vn

    Chị Tổng phụ trách: Michel Y Ngệt, 35 năm khấn dòng.