TU ĐOÀN NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN

[ point evaluation4.6/5 ]26 people who voted
Đã xem: 19394 | Cật nhập lần cuối: 9/20/2021 2:06:27 PM | RSS

   Lược sử: Tu đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn được thành lập năm 1633 tại Pháp, do Thánh Vincent de Paul (1581-1660) và Thánh nữ Louise de Marillac (1591-1660), là một tu đoàn tông đồ, thuộc quyền giáo hoàng.

   Bổn mạng: Lễ Thánh Vincent de Paul, 27-9.

   Mục đích: Tôn vinh Chúa Giêsu Kitô như nguồn mạch và khuôn mẫu của mọi thứ bác ái, bằng cách phục vụ Người về thể xác và tinh thần nơi bản thân những người nghèo khổ.

   Hoạt động chính của dòng: Phục vụ người nghèo.

   Số cộng đoàn: ở Việt Nam có 49 cộng đoàn và 8 thí điểm truyền giáo và 1 chi nhánh.

   Nhân sự: Số tu sĩ ở Việt Nam đã khấn và lập lại hằng năm 354, sau tập viện 97, tập sinh 56, đệ tử 74, dự tu 225.
   Số tu sĩ trên toàn thế giới: 23.281 phục vụ người nghèo tại 93 quốc gia (2002).

   Điều kiện cơ bản: Thiếu nữ từ 18 tuổi trở lên, lành mạnh về thể xác và tinh thần, có ý hướng ngay lành, tốt nghiệp phổ thông trung học.

   Địa chỉ Nhà Mẹ:
140 rue du Bac,
75340 Paris Cedex 07, France.

   Địa chỉ nhà Tỉnh Dòng:
42 Tú Xương, Q.3, TP. HCM.
Đt: 08 9325582.
Fax: 84 08 9325940.

   Bề trên Giám tỉnh: Nt. Justina Trần Thị Tươi, sinh 1951, khấn 1976.