TUYỂN SINH - DÒNG NGÔI LỜI

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 4421 | Cật nhập lần cuối: 7/24/2014 4:40:21 PM | RSS

VĂN PHÒNG ƠN GỌI

TỈNH DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI – GIUSE VIỆT NAM

Hộp Thư 52, số 10 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: (0583) 88.11.00 hoặc 0979.79.79.26 – 098.430.2428

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Tên Thánh, Họ và Tên : ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………… …………………………

Nơi sinh : .. ………………………………………………………………………….………………….

Hiện thường trú :…………………………………………………… …………………………………

Thuộc Giáo xứ :……………………………………….Giáo phận :……………………..…………...

Tốt nghiệp PTTH năm : ……………………………………………………...………………………..

Đang học £ Đại học / £ Cao đẳng : ………………………………………………………………;

Chuyên ngành :…………...………………………………………………...; Năm thứ:…………

Tốt nghiệp £ Đại học / £ Cao đẳng : ..………………………….......Ngành : ……………………

Địa chỉ liên lạc : ……………………………………………………...………………………………...

Điện thoại Di động: …………………………………Điện thoại bàn: ………...…………………….

Địa chỉ Email : ……………………………………………………...…………………………………..

Kính xin Ban Tuyển Sinh cho tôi được đăng ký thi tuyển vào: £ Đệ Tử Viện / £ Thỉnh Viện

thuộc Tỉnh Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời Việt Nam.

Ngày………..Tháng……….Năm……….

Ứng Sinh ký Tên

……………………………………………..

ß Lưu ý:

  1. Đọc kỹ Thông báo Tuyển Sinh.
  2. Phải hội đủ những điều kiện của Thông báo.
  3. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Đăng Ký Dự Thi và gửi về địa chỉ dưới đây:

  • Xin gửi về địa chỉ : Lm. Phêrô Hồ Hà Tiến Nam,SVD

Giám Đốc Ơn Gọi

Hộp thư 52, số 10 Võ Thị Sáu,

Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  • Hạn chót : Ngày 15 tháng 07 (chỉ giải quyết những Đơn đến muộn khi có lý do)

  1. Hạn chót phải bổ sung hoàn chỉnh Hồ Sơ nhập Đệ Tử / Thỉnh Sinh cho Ban Tuyển Sinh (nếu chưa đầy đủ) : Ngày tập trung Thi Tuyển
  2. Dán ảnh (3Ï4) trên Phiếu Đăng Ký Dự Thi.