Danh Sách Ân Nhân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2175 | Cật nhập: 11/5/2013 6:42:26 PM | RSS

1, Anh Hà Văn Hiền: 500,000 VND

2, Anh Đinh Văn Cường: 300,000 VND

3, Anh Hà Văn Phúc: 2,000,000 VND

4, Anh Huy con ông Hoa: 1,500,000 VND

5, Anh chị em Giáp Hậu tại Sài Gòn: 600,000 VND